ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Шест фирми участват в търга за проект на трети метродиаметър в София

12 май 2010 A+AA-

На 10 май 2010 г. в сградата на „Метрополитен" ЕАД бяха отворени подадените оферти за участие в открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител на Проект: „Подготовка на инвестиционен проект за трети метродиаметър на метрото в София „кв. Княжево - ЦГЧ - бул. Ботевградско шосе" за реализация като тип „леко метро".  

Отворени са предложенията на шестима участници. Офертите, по реда на тяхното подаване в деловодството на „Метрополитен" ЕАД, са на:

  1. „Пьойри Инфра" ГмбХ;
  2.  МЕТРОПРОЕКТ Прага АД;
  3.  Обединение по ЗЗД „Метро Консултант Иберинса-Евротранспроект МКИЕ";
  4.  МОТТ Макдоналд Лимитид Великобритания;
  5.  Обединение „ПРОЕКНО";
  6.  „Ептиса Сервисиос де инженериа СЛ/СЕНЕР Инженериа и Системас С.А./Старт Инженеринг АД.

Сформирана е девет членна комисия за оценка и класиране на получените оферти. В нея са включени представили от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, външен експерт от списъка на Агенцията по обществени поръчки, представител на Столична община, на Столичен общински съвет и експерти от „Метрополитен" ЕАД.

Комисията не е отворила три оферти, поради нарушена цялост или подаване извън обозначения от Възложителя краен срок.

Договорът с избрания изпълнител ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие, по проект от приоритетна ос 5: „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт".

Датата и часът на отваряне на ценовите оферти ще бъдат допълнително обявени на страницата на „Метрополитен" ЕАД и на страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт".

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...