ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Комитетът за наблюдение на ОПТ проведе първото си официално заседание

13 декември 2007 A+AA-

 Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 днес проведе първото си официално (трето поредно) заседание. По време на срещата членовете на Комитета за наблюдение прегласуваха процедурните правила, кодекса на поведение и критериите за избор на проекти, финансирани от ОП „Транспорт".

Приветствие към участниците отправи заместник-министърът на транспорта Весела Господинова, която е председател на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт". В своето изказване тя подчерта, че Оперативната програма е одобрена от ЕК на 7 ноември 2007 г. и че Управляващият орган работи активно по подготовката на проектите съвместно с бенефициентите. Заместник-министър Господинова припомни, че вече са проведени две заседания на Комитета за наблюдение на  ОП "Транспорт", че активно се работи с експертите от JASPERS и че са приети детайлни правила за допустимост на разходите по ОП „Транспорт".

Изборът на проекти, които ще бъдат финансирани от Оперативна програма "Транспорт" се базира на следните критерии:

 

Критерии

Възможен брой точки

1. Достъп на българската национална транспортна мрежа до         транспортната мрежа на ЕС

35

        - Приоритети по транс-европейската транспортна мрежа

20

        - Трансгранично въздействие

15

2. Критерий за опазване на околната среда

25

3. Социално-икономически критерий

25

         - Прогнози на трафика

7

         - Икономическа възвращаемост

7

         - Принос към БВП/ регионално развитие

4

         - Създаване на нови работни места

4

         - Трудова заетост по време на изпълнението

3

4. Проектна готовност

15

Общо:

100

 

В рамките на заседанието беше представен напредъкът по проектите: „Връзка на автомагистрала «Хемус» със софийския околовръстен път", „Изграждане на автомагистрала «Струма»" и „Разширение на софийското метро".

Представена беше и работна версия на комуникационния план на програмата, чийто окончателен вариант трябва да бъде одобрен от Комитета за наблюдение преди края на м. февруари 2008 г.

В заседанието участваха и представители на ГД „Регионална политика" и ГД „Околна среда" в Европейската комисия, както и представител на ПЕК в София.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...