ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Десет оферти са подадени за Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав

22 декември 2009 A+AA-

Десет оферти ще се състезават за изпълнението на тръжна процедура с обект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав - БУЛРИС" - Първа фаза. Вчера в 11 ч. в сградата на възложителя Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" бяха отворени офертите за участие в тръжната процедура за избор на изпълнител.

Отварянето на офертите се осъществи в присъствието на председателя на „Обединени сдружения за граждански контрол" Цветан Ночев, по силата на меморандум за сътрудничество между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и неправителствения сектор.

Срокът за подаване на офертите в търга изтече в 17 ч. на 19 декември 2009 г. До този срок са подадени десет оферти за участие в тръжната процедура. Офертите, по реда на тяхното постъпване, са на:

1. Хюлет-Пакард България ЕООД;

2. Консорциум "Обединение БУЛРИС 2009" /Си Ен Сис/;

3. Консорциум Инфологистика;

4. ДЗЗД „Истрос" /Пътища-Пловдив АД/;

5. „Самел-90" АД;

6. „Обединение Промакс 99 ООД, ИМТ ЕООД и ЕЛ ЕООД";

7. „СЕЛЕКС" Системи Интеграти - Италия;

8. „КОНТРАКС" ЕАД;

9. ДЗЗД „РИВЪРСИС - Речни технологии" /"Електрон прогрес" ЕАД/;

10. „Балкантел ООД-Енемона-БУЛРИС".

Назначена е комисия със заповед на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура" със задача да оцени и класира участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Законоустановеният срок за приключване на работата на комисията е 25 работни дни, считано от деня на отваряне на офертите.

Тръжната процедура представлява първа част от проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав", предвиден за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт".

С изпълнението на проекта ще се постигне повишаване на безопасността, опазването на околната среда, експедитивността на транспорта и улесняване на връзката с другите видове транспорт. Това ще допринесе за оптимизацията и развитието на транспортната инфраструктура и вътрешно водния транспорт в Европа.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...