ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Обявена е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на речна информационна система в българската част

14 октомври 2009 A+AA-

Бенефициентът Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав - БУЛРИС" - Първа фаза.

Тръжната процедура представлява първа част от проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав", предвиден за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт".

Проектът БУЛРИС обхваща националната част от Общоевропейска навигационна информационна система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. Разработва се в съответствие с Директива 44 от 2005 година на ЕС за хармонизиране на речните информационни услуги по вътрешните водни пътища на Общността.

Проектът предвижда изграждане на комуникационна инфраструктура, оперативен център, система за разпространяване на информация до корабоплавателите и електронен обмен на административна информация. Речната информационна система (РИС) ще включва необходимите интерфейси за международен обмен на данни с други държави и европейския РИС център.

С изпълнението на проекта ще се постигне повишаване на безопасността, опазването на околната среда, експедитивността на транспорта и улесняване на връзката с другите видове транспорт. Това ще допринесе за оптимизацията и развитието на транспортната инфраструктура и вътрешно водния транспорт в Европа.

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца. За да участва в процедурата, всеки кандидат трябва да представи гаранция в размер на 150 000 лева.

Оферти за участие в откритата процедура се подават до 17:00 часа на 03.12.2009 г. в сградата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" в гр. София, бул. „Шипченски проход" № 69, ет.4.

Офертите ще бъдат отворени на 04.12.2009 год. в 11.00 часа, в заседателната зала на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура".

Пълният текст на обявлението можете да видите оттук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...