ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Управляващият орган на OП „ТРАНСПОРТ” представи анализ на изпълнението на програмата и нейните перспективи за периода 2007-2013 г.

12 юни 2009 A+AA-

Управляващият орган на ОП "Транспорт" представи анализ на изпълнението и перспективите за развитие на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.

Министър Мутафчиев разясни напредъка в изпълнението на ОП „Транспорт" и взетите от Комитета за наблюдение на програмата решения за включването на нови приоритетни проекти. Той подчерта, че с разширението на списъка бюджетът на съответните приоритетни оси, към които попадат новите проекти, не се променя.

„Министерството на транспорта и Управляващият орган на ОП „Транспорт" работят отговорно, спазвайки стриктно изискванията на Европейската комисия както при подготовката, така и при изпълнението на проектите" - посочи министър Мутафчиев.

На пресконференцията стана ясен начинът, по който ще се осигурят ресурси за новите приоритетни проекти. Строителството на Кресненското дефиле (Лот 3) на АМ „Струма" ще се извърши през следващия програмен период. Средствата за изграждане на останалите лотове от АМ „Струма" са в размер на 250 млн евро. Оставащите от бюджета на АМ „Струма" средства, в размер 350 млн евро, се релокират към АМ „Тракия".

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" Нели Йорданова обясни, че резултатът от анализа „Разходи - ползи" на проекта „Модернизация на жп линия Видин - София" показа изключително висока инвестиционна стойност - над 2,5 милиарда евро. Същевременно проектната подготовка за започване на строителни дейности не е завършила. Това е дало основание Комитетът за наблюдение да одобри за този програмен период само проектирането на проекта, с индикативен бюджет от 50 млн евро. Останалият ресурс ще бъде пренасочен към двата нови приоритетни проекта - „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив-Бургас" и проект „Модернизация на жп линия София-Драгоман". 

Нели Йорданова направи преглед на състоянието на проектите, предвидени за финансиране по програмата. Тя обясни, че Управляващият орган подготвя авансови плащания към бенефициентите по двата проекта, по които тече изпълнение - този за разширението на метрото в София и за проект Електрификация и реконструкция на Свиленград-турска граница.

На въпроси на журналисти отговори и зам. министърът на транспорта Весела Господинова.

Презенатацията на г-жа Нели Йорданова може да намерите тук

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...