ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Информация за сключените от Национална компания „Железопътна инфраструктура” договори

25 май 2009 A+AA-

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград - турска граница"

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград - турска граница" включва дейностите по проектиране, изграждане и електрификация на железопътната отсечка от Свиленград до турска граница. Целта на проекта е осигуряване на високи експлоатационни показатели и покриване на европейските изисквания за безопасност на движението, енергийна ефективност и опазване на околната среда.

Изпълнението на проекта ще осигури железопътна линия със следните основни технически параметри:

 • Железен път: Изграждане на ново трасе за двойна линия (по настоящия проект ще се инсталира само за единична линия) с намаляване на сегашната й дължина от 18.255 км до 16.815 км.
 • Капацитет: 70 влака на ден (преди проекта - 52 влака на ден).
 • Електрификация: Система за електрозахранване с променлив ток 25kV/50Hz, включително връзка със системата на турските железници.
 • Скорост: 160 - 200 км/ч.

Основни ползи от изпълнението на проекта:

 • Намаляването на времепътуването в участъка с 8 минути;
 • Подобряване на безопасността (премахване на прелезите);
 • Намаляване на негативното въздействие върху околната среда;
 • Повишаване на мобилността на населението.

Проектът е сред приоритетните трасета, предвидени за съфинансиране от Кохезионен фонд на ЕС по Приоритетна ос 1 - Развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейската и национална мрежа по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013.

Изпълнителят „ОХЛ ЖС" АД, Чешка Република е избран въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно Закона за обществени поръчки (ЗОП).

 • Стойността на договора: 69999666,00 лв. (без ДДС).
 • Продължителността на договора е 24 месеца, като дейностите по проекта ще бъдат извършени на 3 етапа:
 • Етап I - Изготвяне и одобрение на работен проект за железопътната отсечка
 • Етап II - Строителство
 • Етап III - Въвеждане в редовна експлоатация
 • Краен срок за приключване на договора - май 2011.

* Системите за сигнализация и телекомуникации, както и упражняването на строителния надзор за участъка Свиленград - турска граница ще се осъществят в рамките на вече сключените и в процес на изпълнение договори за проект "Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленград - гръцка/турска граници".

  

Проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на НКЖИ"

В рамките на проекта ще бъде проектирана и внедрена Географска информационна система (ГИС), която осигурява база данни с геопространствени параметри за железопътната инфраструктура. ГИС ще осигури идентифицирането на обектите на железопътната инфраструктура и установяването на тяхното местоположение в пространството, както и извършването на геоанализи и ефективно управление на инфраструктурните операции. Системата позволява следенето на обекти в реално време, постигането на високо технологично управление на влаковата работа, дейността в гарите и управлението на капацитета.

Проект „Проектиране и внедряване на Географска информационна система за нуждите на НКЖИ" ще се финансира от Приоритетна ос „Техническа помощ" на ОП „Транспорт".

Финансиране:

 • безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) - 85% от общата стойност на проекта.
 • национално съфинансиране - 15 %.

Изпълнителят Консорциум „ЕвроГеоРейл" е избран въз основа на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно Закона за обществени поръчки (ЗОП).

 • Стойността на договора: 7760000 лв. (без ДДС).
 • Продължителността на договора е 18 месеца, като дейностите по проекта ще бъдат извършени на 4 етапа:
 • Етап I - Проектиране на ГИС
 • Етап II - Заснемане на железопътната инфраструктура
 • Етап III - Изграждане на ГИС
 • Етап IV - Внедряване на ГИС
 • Краен срок за приключване на договора - ноември 2010.

Въвеждането на ГИС ще спомогне за подобряване на качеството и ефективността на управление на железопътната инфраструктура, и ще създаде условия за икономически растеж. Системата ще спомогне за постигането на дългосрочните цели за устойчиво развитие и модернизирането на националната транспортна инфраструктура.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...