ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Избират изпълнител на оценка на съответствието на инвестиционния проект за рехабилитация на участъци на Ж.П. линията Мездра - Г. Оряховица

23 февруари 2009 A+AA-

Днес, 23 февруари 2009 г., в 10 ч., в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура" бяха отворени офертите за участие в тръжна процедура за избор на изпълнител за проект „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци на ж.п. линията Мездра - Г.Оряховица в България".

Проектът е включен за финансиране по Приоритетна ос „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013. Безвъзмездната финансова помощ от ЕФРР на ЕС е в размер на 85% от приемливите разходи по проекта.

Комисия за оценка и класиране на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е назначена със Заповед на генералния директор на НК „ЖИ" със срок за приключване на работата 20 май 2009 г.

С изпълнението на настоящия проект ще се оцени и гарантира качеството на етапа на инвестиционното проектиране по проект „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Мездра-Г.Оряховица".

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...