ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Три оферти са подадени за изграждане на жп участък „Свиленград – турска граница”

24 февруари 2009 A+AA-

Днес, 24 февруари 2009 г., в 10 ч., в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура" бяха отворени офертите за участие в тръжна процедура за избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на железопътния участък „Свиленград - турска граница". Трите оферти, по реда на постъпване, са на: 

  1. Сдружение С.М.С. (Италия) - Трейс (България) - СК 13 (България);
  2. ОХЛ ЖС (Чехия);
  3. Терна (Гърция).

Назначена е комисия със Заповед на Генералния директор на НК „ЖИ" по реда на чл. 68-72 от ЗОП (в сила до 31.12.2008 г.) със задача да оцени и класира участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Законоустановеният срок за приключване на работата на комисията е 22 май 2009 г.

Железопътната отсечка Свиленград - турска граница е сред приоритетните проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013, с индикативен бюджет от 35 млн. евро. Стойността на безвъзмездната финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз е 28 млн. евро.

В изпълнение на проекта „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград - турска граница" ще се изгради и електрифицира приблизително 19 километра нов жп участък за скорост на движение 160 км/ч.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...