ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Тръжна процедура за избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по ОП „Транспорт”

2 февруари 2009 A+AA-

  Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт" (ОПТ) в министерството на транспорта, обяви открита тръжна процедура за избор на консултант за предоставяне на специфична експертиза при извършване на проверки на място по ОПТ. Проектът е предвиден за финансиране по приоритетна ос „Техническа помощ", с индикативен бюджет 400 725 лв.

Част от основните дейности включват изготвяне на методология за оценка на риска на проектите, подготовка и провеждане на проверки и отчитане на резултатите от извършените проверки на място на проектите, финансирани по ОПТ. Консултантите ще участват в установяване на допустимостта на разходите в съответствие с европейските, националните и специфичните  за ОПТ правила.

Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца. Документите за кандидатстване могат да бъдат закупени от деловодството на Министерство на транспорта, гр. София, ул. Дякон Игнатий №9, до 16.00 ч. на 13.03.2009 г.

Крайният срок за подаване на документите за участие е 16.00 ч. на 23 март 2009 г., в деловодството на Министерството на транспорта.

Обявлението за обществената поръчка можете да прегледате на страницата на Държавен вестник: http://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=40660

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...