ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Обявена е тръжна процедура за реконструкция и електрификация на железопътната линия Свиленград – турска граница

19 декември 2008 A+AA-

Бенефициентът Национална компания „Железопътна инфраструктура" обяви открита тръжна процедура за избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на железопътния участък Свиленград - турска граница. Отсечката е предвидена за финансиране по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., с индикативен бюджет от 35 милиона евро.

Дейностите по изпълнение на поръчката са разделени на три етапа, като кандидатите могат да участват само за изпълнение на цялата поръчка:

І етап - Изготвяне и одобрение на работен проект за цялата железопътна отсечка:

 • проектиране на строителни работи, включително дренажни съоръжения;
 • проектиране на железопътни мостове и съоръжения;
 • проектиране на автомобилни и пешеходни надлези и подлези;
 • проектиране на железен път;
 • проектиране на контактна мрежа и свързаното оборудване;
 • геоложки проучвания на трасето;
 • организиране, подготовка и провеждане на допълнителни земеотчуждителни процедури, свързани с конкретни проектни решения на изпълнителя;
 • проектиране и изпълнение на корективни проектни решения по оценка на въздействието върху околната среда и по програма „Натура" 2000.

ІІ етап - Извършване на строителни работи:

 • строителни работи, включително дренажни съоръжения;
 • строителство на железопътни мостове и съоръжения;
 • строителство на автомобилни и пешеходни надлези и подлези;
 • строителство на железен път;
 • строителство на контактна мрежа и свързаното оборудване;
 • Проектиране и премахване / реконструкция на пресичания с електропроводи и всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството;
 • Доставка на резервни части, оборудване, екипиране, инструменти и специални устройства за изградената железопътна инфраструктура

ІІІ етап - Въвеждане в редовна експлоатация:

 • тестване и въвеждане в експлоатация на изградената инфраструктура;
 • обучение на персонал;
 • програма за текущо поддържане на изградените съоръжения и системи.

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца.

За да участва в процедурата, всеки кандидат трябва да представи гаранция, в размер на 800 хиляди лева. Документите за участие в тръжната процедура се подават до 16:45 часа на 2 февруари 2009 година в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура", адрес бул. „Княгиня Мария Луиза" № 110.

Офертите ще бъдат отворени на 3 февруари в 10.00 часа в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Пълният текст на обявлението е публикуван на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=39598

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...