ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Още 4,4 млрд. лева ще бъдат инвестирани в транспортната ни инфраструктура до 2020 г.

23 март 2017 A+AA-
Още 4,4 млрд. лева ще бъдат инвестирани в транспортната ни инфраструктура до 2020 г.

Около 4 млрд. лева ще бъдат инвестирани в транспортната инфраструктура до 2020 г. по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и 406 млн. лева по Механизма за свързана Европа. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев при откриването на регионална конференция за насърчаване на инвестициите в сектор „Транспорт“. Събитието се организира от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на ЕК в сътрудничество с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

„С европейско финансиране развиваме приоритетно коридорите от основната Трансевропейска транспортна мрежа, които преминават през територията на България: Ориент-Източносредиземноморски и Рейнско-Дунавски. Летищната и пристанищната инфраструктура модернизираме с помощта на частния сектор“, каза още министър Алексиев във встъпителното си слово.

Модернизирането на направленията от основната трансевропейска мрежа  и подобряването на интермодолността, бяха заложени и в първия програмен период на програма „Транспорт“. „В резултат на изпълнение на програмата, над 4 милиарда лева – европейско и национално съфинансиране са вложени за развитие на транспортната инфраструктура на страната“, по думите на министъра.

„Като резултат, очакванията ни са в края на периода да имаме напълно завършена железопътна връзка, осигуряваща съвременни условия за превози от София през Пловдив до Бургас и до Свиленград – турска граница“, заяви министър Христо Алексиев.

Той каза още, че Механизмът за свързана Европа също играе ключова роля за развитието на транспортната инфраструктура по направление на основните коридори на територията на България. За страната са предвидени 406 млн. лв. от Кохезионния пакет за приоритетни проекти главно в железопътния и водния сектор.

С финансиране по Приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТТИ 2014-2020, към настоящия момент се реализира проект за разработването на Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. Стратегическият документ се подготвя в изпълнение на Предварителните условия на Европейската комисия за усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014-2020 г. и в съответствие със Споразумението за партньорство на Република България.

pr17051rev.jpg pr17087rev.jpgpr17092.jpg