ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Одобрението към ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. достига 80% в края на първия програмен период

1 декември 2016 A+AA-
Одобрението към ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. достига 80% в края на първия програмен период

Направените социологически проучвания показват, че в края на първия програмен период на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013, одобрението към нея достига 80 % сред населението на страната на възраст над 15 години.

Това показва Обобщаващият аналитичен доклад за резултатите от изпълнението на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013, който беше представен от социолога Венелин Стойчев по време на Комитета за наблюдение на ОПТТИ 2014-2020 г., проведен на 28-29 ноември 2016 г. в Бояна.

Комуникационният план на Оперативната програма „Транспорт” за периода 2007-2013 г. е изготвен съгласно европейските регламенти и съдържа редица мерки за информиране на гражданите за смисъла, целите и постиженията на Оперативната програма, в това число представяния, обсъждания, кръгли маси, обучения, семинари, фото-изложби, дни на отворени врати, информационни събития, събития за стартиране и приключване на проектите и др.

В представения Обобщаващ доклад е направен задълбочен анализ на постигнатия ефект от различните видове комуникационни дейности. Тъй като дейностите по завършване на проектите по ОП „Транспорт” 2007–2013,  както и различните комуникационни и информационни кампании, продължават до края на 2015 г., аналитичният доклад обхваща периода от 2007 до 2015 г.

Основният извод, направен в доклада е, че медийният мониторинг, социологическите проучвания и изследванията на вътрешните целеви групи свидетелстват, че целите на Комуникационния план на ОПТ са постигнати и дори надвишени. Разпознаваемостта, одобрението и информираността за проектите по Програмата и източниците на финансиране са изключително високи.

В подкрепа на това твърдение бяха представени данни от няколко социологически проучвания, проведени в изпълнение на Комуникационния план.

Данните показват, че разликите между т.нар. „нулево социологическо замерване“, проведено при старта на програмата през 2008 г., и данните през 2013 г. са значителни. Докато през 2008 г.  три четвърти от гражданите не са запознати с ОПТ, през 2012 г. делът на хората, които не са чували за Оперативната програма спада на една трета от общия брой, а през 2013 г. –под една четвърт.

Одобрението към Оперативната програма също се покачва значително, след осъществяване на поредица от целенасочени мерки за информация и публичност  - от 64% през 2012 г. на 80% през 2013 г.

Untitled7.jpg

                                                                                               

Графика 1: Одобрение на ОПТ 2007-2013 г. сред населението на страната, 15+ години

Пълния вариант на Обобщаващия аналитичен доклад (на български език) можете да изтеглите оттук, както и направената презентация по време на Комитета за наблюдение (на български и на английски език):

pdf.gifОбобщаващият аналитичен доклад за резултатите от изпълнението на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013.pdf (1.71 MB)

pptx.gifПрезентация_за Резултати от изпълнението на Комуникационния план на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013.pptx (3.29 MB)

pptx.gifPresent_Results from the implementation of the Communication Plan of Operational Programme on “Transport” 2007-2013.pptx (3.31 MB)

Untitled14.jpg