ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ"

6 октомври 2008 A+AA-

 В Деня на отворените врати на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. общо 61 граждани и представители на медиите се възползваха от възможността да се запознаят подробно с оперативната програма, нейните цели и приоритети, както и с проектите, предвидени за финансиране. ОП „Транспорт" 2007-2013 г. и да зададат своите въпроси на министъра на транспорта Петър Мутафчиев и от екипа на Управляващия орган.

Над половината от участниците в Деня на отворени врати дадоха своето мнение в специално изготвено за случая проучване, като обобщените предварителни резултати могат да се резюмират в следното:

97% от анкетираните смятат, че Денят на отворените врати е добра форма за получаване на информация. От участниците 76% считат себе си за запознати най-общо с ОП „Транспорт", а 17% от гражданите са запознати в дълбочина. Основният източник на информация за Деня на отворените врати са били медиите 61%, а 19 % са научили за събитието от интернет страницата на ОП „Транспорт" и 10% - от страницата на Министерството на транспорта (където също има препратка към страницата на ОП „Транспорт").

Почти половината от анкетираните са придобили знанията си по ОП „Транспорт" в хода на работата си, но денят на отворените врати е задълбочил познанията им. 40% от анкетираните са придобили основните си знания за програмата в деня на отворени врати. 96% от анкетираните биха искали да бъдат информирани по ОП „Транспорт" и за в бъдеще. Повечето от присъстващите са жени (55%), като 45% от всички анкетирани са на възраст до 39 години. Интересен факт е, че 90% от участвалите са с висше образование, към които се включват 10% с научна степен. 36% от аудиторията в Деня на отворените врати са работещи на ръководна длъжност, 45% са работещи с изпълнителски функции, а 13 % - пенсионери, а учащите и безработните са по 3%.

Основният интерес на гражданите беше насочен към предстоящото изграждане на магистралите в България. На въпрос, свързан с АМ „Струма", министър Мутафчиев обясни, че това е най-сложният пътен проект, заложен в ОП „Транспорт". Съгласно Решение на МС от 03.07.2008 година изграждането на Лот 3 Симитли-Сандански ще се изгражда през следващия програмен период след 2013 г. Причината за това решение е комплексна. На първо място тя е финансова, тъй като в началото на 2006 г. беше подготвена прогнозна цена за изграждането, но никой не можеше да предвиди ръста на цените на строителството. Това решение е съгласувано с ЕК. През следващата година се очаква да бъдат сключени договори за изграждането на Лот 1, Лот 2 и Лот 4. Тяхната индикативна стойност е 600 млн. евро.

Контролът по изграждането на АМ „Люлин" от 30 октомври 2008 г. преминава в Министерството на транспорта. В момента екип от МТ се запознава с документацията по проекта. Предстои среща с ръководството на Национална агенция „Пътна инфраструктура" и с избрания изпълнител, за да бъдат набелязани мерките и за да се премине в период на финансиране, т.е. срокът, в който изтича финансовият меморандум по ИСПА. В случай на закъснение при изпълнението на договора, ще бъдат потърсени неустойките от изпълнителя, но, ако се излезе извън периода на финансиране, държавата ще загуби средствата по ИСПА.

По отношение на магистралите „Хемус" и „Черно море" министърът разясни, че има взето правителствено решение за проучването на възможностите те да бъдат дадени на концесия или да бъдат финансирани с бюджетни средства. Те не са предвидени за финансиране по ОП „Транспорт", тъй като съгласно целите на програмата приоритетно се изграждат отсечки по протежението на транс-европейските транспортни оси. Според министъра последните проучвания показват, че трафикът по АМ „Хемус" е достатъчно висок и проектът ще представлява интерес за потенциални концесионери. За АМ „Черно море" има вече одобрен идеен проект. Според министър Мутафчиев е необходимо изграждането на мост над Варненското езеро, за да бъде отклонен трафикът от града.

На въпрос за предстоящото изграждане на Интермодалния терминал на територията на гр. София, ръководителят на Управляващия орган на ОП „Транспорт" Нели Йорданова, отговори, че има готовност до края на годината да бъде завършен работният проект. Спазването на този срок е обвързано с експедитивността и спазването на сроковете от страна на Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В момента Столична община трябва да внесе одобрения Подробен устройствен план в МРРБ. Това действие е забавено с почти два месеца. Министър Петър Мутафчиев изрази позицията си, че е необходимо тясно взаимодействие между отделните институции. Министерството на транспорта е отворено и готово да обсъжда възникналите проблеми на всички свои бенефициенти. Ние подкрепихме искането на Столична община и „Метрополитен" ЕАД за отпускането на 20 млн. лв. субсидия. Разчитаме, че Столична община ще има същото отношение към проектите на другите наши бенефициенти, каквото има Министерството на транспорта към проекта за разширение на софийското метро. Надявам се, че главният архитект на София и кметът на Столична община ще съдействат за създаването на една стройна система, за да се придвижват навреме документите за проекта.

В най-напреднала фаза е проектът за разширението на софийското метро в участъка от х-л „Хемус" до Централна жп гара и Централна автогара. Сключено е оперативно споразумение между Управляващия орган на ОП „Транспорт" и бенефициента „Метрополитен" ЕАД. Подписан е договор за инженерно-консултантските услуги на стойност 12 280 968 лв. Сключени са 2 договора за строителство. Турската фирма „Доуш Иншаат Ве Тиджарет" АД е спечелила конкурса за проектиране и строителство на отсечката: пътен възел „Надежда", Централна жп гара, площад „Света Неделя", бул. „Патриарх Евтимий", с дължина 3,8 км и 4 метростанции. Стойността на договора е 329 133 000 лв. Обединение „Метро Трейс" беше класирано на първо място от тръжната комисия за проектирането и строителството на отсечката: „бул. „Патриарх Евтимий" - НДК - бул. „Черни връх" с дължина 2,6 км и 3 метростанции, в т.ч. завършването на изградените преди около 25 г. конструкции на участъка в района на НДК. Договорът е на стойност 141 960 000 лв. Очакваме проектирането на двете отсечки да приключи до края на тази година и да започне изграждането им. Планираме проектът за разширение на метрото да бъде изпълнен до края на 2012 г.

До края на 2008 г. по ОП „Транспорт" като цяло ще бъде отчетено сключването на договори на обща стойност за около 590 млн. лева, от които над 485 млн. лв. е стойността на договорите за разширението на софийското метро, около 96 млн. лв. е прогнозната стойност за електрификацията и реконструкцията на жп линия „Свиленград - турска граница", а договорите по приоритетна ос „Техническа помощ" са на прогнозна стойност 8 млн. лв.

Презентацията на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт"  можете да изтеглите оттук.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...