ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

ТРИ АПЛИКАЦИОННИ ФОРМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ” СЕ ОЧАКВА ДА БЪДАТ ОДОБРЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ДО КРАЯ НА 2008 г.

17 септември 2008 A+AA-
В Министерството на Транспорта се проведе работна среща във връзка с дейността на инициативата JASPERS по подготовката на големите инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. От българска страна в заседанието участваха вицепремиерът Меглена Плугчиева, зам.-министърът на транспорта Весела Господинова, зам.-министърът на финансите Любомир Дацов, ръководители от Управляващия орган на ОП „Транспорт" и структурите на бенефициентите Национална агенция „Пътна инфраструктура" и Национална компания „Железопътна инфраструктура". От страна на JASPERS участваха г-н Норберт Хаан - регионален мениджър за Югоизточна Европа и г-н Александър Александров. ГД „Регионална политика" на ЕК бе представлявана от г-н Карстен Расмунсен зам.-началник на отдела, отговарящ за проектите, финансирани от ЕС в България.

Представителите на JASPERS подчертаха в своето изложение положителния пример, свързан с подготовката на проекта за разширение на софийското метро. В резултат на съвместните усилия на консултантите от  JASPERS, Управляващия орган на ОП „Транспорт" и бенефициента „Метрополитен" ЕАД, се очаква най-късно до края на месец ноември Апликационната форма да бъде изпратена за официално одобрение в Европейската комисия.

В рамките на срещата открито бяха дискутирани проблемите свързани с преструктурирането на НА „Пътна инфраструктура" /НАПИ/, както и основните проблеми свързани със забавянето на подготовката на инфраструктурните проекти в България. Г-н Расмусен обобщи, че ключови моменти в процеса на подготовка на проектите са процедурите, свързани с оценка на въздействието върху околната среда, отчужденията, както и сроковете за издаване на разрешителни от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Същевременно ЕК отдава важно значение на добрите комуникации и близкото сътрудничество между бенефициентите и Управляващите органи на Оперативните програми.

Вицепремиерът Плугчиева, потвърди волята на българското правителство да изпълни своите ангажименти към ЕК, поети по отношение на изграждането на големите инфраструктурни проекти в транспортния сектор. Тя подчерта, че изграждането на автомагистралите „Струма" и „Марица" е приоритет и се предприемат всички необходими мерки от българска страна за ускоряване на процеса на подготовката им. Вицепремиерът поиска допълнителна експертна подкрепа за НАПИ, именно за подготовката на тези две автомагистрали, чието изграждане е и европейски приоритет.

Зам.-министър Весела Господинова информира участниците, че до средата на октомври ще бъдат сключени Оперативните споразумения между Управляващия орган на ОП „Транспорт" и големите бенефициенти НА „Пътна инфраструктура" и НК „Железопътна инфраструктура". Същевременно до края на годината ще бъдат готови Апликационните форми за проектите „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград - турска граница" и „Изграждане на връзка на АМ „Хемус" със софийски околовръстен път". Очаква се тръжните процедури за избор на изпълнител и строителен надзор на проекта „Свиленград-турска граница" да бъда обявена преди края на 2008 г. 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...