ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Открит е приемът на проектни предложения по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

1 септември 2015 A+AA-
Открит е приемът на проектни предложения по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

С решение № ОПТТИ-1/01.09.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. (ОПТТИ) са открити всички процедури за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТТИ.

На електронната страница на програмата в категория Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, секция Кандидатстване по ОПТТИ са публикувани поканите за подаване на проектни предложения по следните процедури:

1.    По приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”:

1.1.   BG16М1OP001-1.001 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа – инфраструктурни проекти”;

1.2.   BG16М1OP001-1.002 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа – техническа помощ”;

 2.    По приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”:

2.1.   BG16М1OP001-2.001 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа – инфраструктрни проекти”;

2.2.   BG16М1OP001-2.002 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа – техническа помощ”;

3.    По приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”:

BG16М1OP001-3.001 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”;

4.    По приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”:

BG16М1OP001-4.001 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”;

 5.    По приоритетна ос 5 „Техническа помощ”:

5.1.   BG16М1OP001-5.001 „Техническа помощ”;

5.2.   BG16М1OP001-5.002 „Бюджетни линии”.

Обявените процедури на директно предоставяне по ОПТТИ включват целия бюджет на програмата, като проектни предложения могат да бъдат подавани не по-късно от 31.12.2020 г.

От днес проектни предложения по ОПТТИ могат да се подават в съответствие с изискванията на актуалната версия на Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г.

Конкретните бенефициенти могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване по ОПТТИ писмено и на електронна поща: programming@mtitc.government.bg.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...