ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Открит е приемът на проектни предложения по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

1 септември 2015 A+AA-
Открит е приемът на проектни предложения по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

С решение № ОПТТИ-1/01.09.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г. (ОПТТИ) са открити всички процедури за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТТИ.

На електронната страница на програмата в категория Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020, секция Кандидатстване по ОПТТИ са публикувани поканите за подаване на проектни предложения по следните процедури:

1.    По приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”:

1.1.   BG16М1OP001-1.001 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа – инфраструктурни проекти”;

1.2.   BG16М1OP001-1.002 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа – техническа помощ”;

 2.    По приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”:

2.1.   BG16М1OP001-2.001 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа – инфраструктрни проекти”;

2.2.   BG16М1OP001-2.002 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа – техническа помощ”;

3.    По приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”:

BG16М1OP001-3.001 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”;

4.    По приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”:

BG16М1OP001-4.001 „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”;

 5.    По приоритетна ос 5 „Техническа помощ”:

5.1.   BG16М1OP001-5.001 „Техническа помощ”;

5.2.   BG16М1OP001-5.002 „Бюджетни линии”.

Обявените процедури на директно предоставяне по ОПТТИ включват целия бюджет на програмата, като проектни предложения могат да бъдат подавани не по-късно от 31.12.2020 г.

От днес проектни предложения по ОПТТИ могат да се подават в съответствие с изискванията на актуалната версия на Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020 г.

Конкретните бенефициенти могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване по ОПТТИ писмено и на електронна поща: programming@mtitc.government.bg.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

Строителството на Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански стъпка по стъпка +

11 декември 2018

За по-малко от 2 години и половина е на път предсрочно да приключи строителството на Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански с дължина 23,6 км. На 30 август 2016 г. стартира изграждането на Лот 3.3. „Кресна...

2019 г. е решаваща за изпълнението на големите проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” +

30 ноември 2018

Следващата година ще бъде решаваща за изпълнението на големите проекти, които се финансират от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков...

Шест ключови жп гари по направлението София-Бургас предстои да бъдат модернизирани +

28 ноември 2018

Шест ключови гари по едно от най-натоварените железопътни направления в страната – София-Бургас, предстои да бъдат модернизирани със средства от ОПТТИ 2014-2020. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията...