ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Със средства от ОПТ се изгражда система за преброяване на трафика по автомагистралите и първокласните пътища

24 юли 2015 A+AA-
Със средства от ОПТ се изгражда система за преброяване на трафика по автомагистралите и първокласните пътища

Със средства от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ изгражда система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистралите и първокласните пътища. Предвижда се монтирането на 100 броя главни и допълнителни преброителни пункта, с прилежащото им оборудване. Автоматичните устройства ще отчитат трафика 24 часа в денонощието и 365 дни в годината. Досега тази информация се събираше изцяло ръчно. Трафик броячи ще има на автомагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“, „Марица“ и „Струма“, както и на първокласните пътища.

За първи път ще бъдат инсталирани и 3 системи за автоматизирано наблюдение на метеорологичните условия. Те ще отчитат температурата и влажността на въздуха, скоростта и посоката на вятъра, тип и количество на валежите, температура и влажност на пътната настилка и т. н. Трите станции ще са в областите Монтана, Благоевград и Бургас, съобщи ръководителят на проекта от АПИ Бойко Стоянов.

Изпълнител на системата за автоматизирано събиране на данните, след проведена обществена поръчка по ЗОП, е Сдружение „Контракс Инфра“. В него участват: „Контракс“ АД и „ИНФРА РОУДС“ ЕООД. Стойността на договора е 3 997 524,00 лв. без ДДС. Срокът за изпълнението му е ноември т. г.

Технологията, по която ще се осъществява броенето на трафика, е комбинация от камери, които разпознават преминаващите моторни превозни средства и по софтуерен път определят направлението на движение. Чрез индуктивни рамки, разположени в пътната настилка, ще се извършва класификация на видовете превозни средства – леки автомобили, камиони, автобуси и т. н. Системата може да проследява генерирането на пътния трафик чрез неговия произход, предназначение, направление и време за преминаване, обясни инж. Доброслав Симеонов от Института по пътищата и мостове в АПИ. Във връзка с изпълнението на проекта се въвежда временно ограничение на движението на местата, на които предстои да се вградят индуктивни рамки в пътната настилка. Досега са изградени и тествани 36 пункта за измерване на трафика и 1 метеорологична станция, уточни Яко Пилософ, зам.-изпълнителен директор на „Контракс“ АД.

Чрез измерването на трафика по пътната мрежа се доказва целесъобразността на извършените строително-монтажни дейности и устойчивостта на проектите във времето. Интензивността на автомобилното движение е един от най-важните индикатори за оценка и анализ на необходимостта от инвестиционни проекти по пътната мрежа. Този показател е в основата на всеки анализ „разходи-ползи“ за доказване на необходимостта от капиталови разходи. Пряко свързани с интензивността на движението са и показателите за средна скорост и оценка за спестеното време при пътуване.

Всички данни, които ще се съберат от точките за преброяване на трафика и проследяването на метеорологичните условия, ще се записват в реално време чрез GPRS комуникация в сървърния център на АПИ.

Проектът BG161РО004-2.0.01-0013 „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТЕН-Т мрежите“ се финансира по Приоритетна ос II – „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г.

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...