ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Бенефициентите и изпълнителите трябва да ускорят темпа на изпълнение на проектите по ОПТ

2 юни 2015 A+AA-
Бенефициентите  и изпълнителите трябва да ускорят темпа на изпълнение на проектите по ОПТ

До края на 2015 г. трябва да усвоим 1 млрд. лева по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и призовавам всички бенефициенти да ускорят темпа на изпълнение на проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, по време на откриването на Комитета за наблюдение на програмата. По думите на министъра през последните няколко месеца има значителен напредък в изпълнението на част от проектите,  но някои от тях са натрупали големи закъснения, което поставя под риск завършването им в рамките на този програмен период на програмата.

Министър Московски каза, че размерът на извършените плащания към момента е близо 75% от бюджета на ОПТ, а сертифицираните средства са над 1 милиард и 100 млн. евро (69% от бюджета на програмата). Ивайло Московски посочи, че за проектите в пътния сектор е създадена организация за навременното им приключване в срока на допустимост на разходите, но забавянето на Лот 2 на Западната дъга на Софийския околовръстен път и на обхода на гр. Габрово е голямо и не може да бъде компенсирано в срок, като за Лот 2 на Западната дъга на СОП са предприети действия за „фазиране“. „Има вероятност малка част от дейностите по трите жп проекта -  Септември – Пловдив, Пловдив – Бургас и Първомай – Свиленград, да останат за изпънение след 2015 г.“, каза Московски.

„Продължаваме да правим засилен мониторинг на рисковите проекти до окончателното им завършване“, обобщи Ивайло Московски. Той допълни, че трябва да бъдат осигурени средства за приключване на проектите след края на 2015 г. в обема, в който са одобрени от ЕК. Обезпечаването ще се осъществи със средства на съответния бенефициент, бюджетни средства или със заем, като най-късно до март 2017 г. всеки проект трябва да бъде функционален, за да бъдат одобрени от ЕК разходите, направени в рамките на програмния период за изпълнението му. Министърът посочи, че е разработен План действие за приключване на програмата в рамките на програмния период, който е съгласуван с Европейската комисия.

По време на заседанието инж. Галина Василева, заместник-ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г., отчете напредъка по всички приоритетни оси на програмата и обясни, че до края на 2015 г. предстои да бъдат изплатени около 1 млрд. лева, за пълното усвояване на бюджета на програмата. Тя посочи конкретните стъпки, заложени в плана за действие за приключване на ОП „Транспорт“.  Галина Василева заяви, че е изпратено официално писмо до Европейската комисия, с което се потвърждава ангажимента на държавата за изграждане на тунела под връх Шипка. Фазиране на част от големите инфраструктурни проекти, които няма да бъдат завършени в рамките на срока за допустимост на разходите е друга стъпка, заложена в плана, както и гарантиране на допълнителното финансиране за някои от дейностите по проектите, осъществявани след края на 2015 г., за да се обезпечи приключването им.

Инж. Василева заяви, че има одобрено решение от Министерския съвет за увеличаване на процента на съфинансиране на Кохезионния фонд и съответно намаляване на националното съфинансиране с 5%. След приетите промени това съотношение става 85% : 15%. По думите на Галина Василева в плана също се предвижда „обратно“ фазиране на проектите, което позволява прехвърляне на проекти, предвидени за финансиране в новия програмен период, в настоящия програмен период. Такъв проект, който вече е стартирал е строителството на линията на софийското метро от метростанция „Джеймс Баучер“ до станция „Витоша“.

По време на комитета за наблюдение на ОП „Транспорт“ всички бенефициенти ще представят напредъка в работата по проектите, които изпълняват. Заседанието продължава два дни и в него участват и представители на местната и изпълнителната власт, неправителствения сектор, синдикални организации, експерти от Европейската комисия и други.

pptx.gifСтатус на изпълнението на ОПТ.pptx (3.99 MB)

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...