ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

Министър Ангелкова проведе първите неформални преговори с ЕК по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

26 септември 2014 A+AA-
Министър Ангелкова проведе първите неформални преговори с ЕК по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Предложили сме цялата АМ „Хемус“ да бъде включена в следващия програмен период, като отсечката Велико Търново – Белокопитово да се финансира със заем от ЕИБ

 

В конструктивен и положителен тон преминаха първите неформални преговори с Европейската комисия за новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Това стана ясно днес по време на пресконференцията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова, след края на срещите й в Брюксел.

„Бюджетът по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е лимитиран и е в размер на 1,9 млрд евро, заедно с националното съфинансиране, а проектите, които са приоритетни за изпълнение до 2020 г., така както бяха предложени в първия работен вариант на програмата през юни, възлизат на около 4 млрд. евро. Така че нуждата от приоритизиране е очевидна, предвид ограничения финансов ресурс“, каза министър Ангелкова. Приоритизацията е направена на база приемственост на инвестициите от предходния програмен период, нуждите от развитие на регионите, проектната готовност и сложността на проектите, като е запазен баланса между пътна и жп инфраструктура, и баланса за развитието на Южна и Северна България.

В жп сектора ще се работи приоритетно за завършването на направленията сръбска – турска/гръцка граници и Пловдив – Бургас. „В програмния период 2014 – 2020 г. влизат проектите за модернизация на останалата част от трасето Пловдив – Бургас и участъците Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември“, каза Николина Ангелкова. По думите й за да не остава трасето недовършено, частта Драгоман – София – Елин Пелин ще се финансира по Механизма за свързана Европа. По него са резервирани 406 млн. евро (заедно с националното съфинансиране) за България, които ще се използват за железопътни и водни проекти. За кандидатстване по Механизма се подготвят и жп трасето Видин – Медковец, както и проектът за подобряване на корабоплаването по р. Дунав, който е съвместен с Румъния.

„Освен високоскоростни жп линии, ни е необходим и подвижен състав, който да отговаря на очакванията на хората за сигурност, бързина и комфорт на пътуването“, обясни транспортният министър. По тази причина, съвместно с инициативата Джаспърс ще бъде разработена дългосрочна стратегия за развитие на БДЖ. „Това предложение бе приветствано от Генерална дирекция „Регионална политика“ и аз се надявам, че до края на 2015 г. стратегията ще бъде завършена“, допълни Николина Ангелкова.

„Предложили сме цялата АМ „Хемус“ да бъде включена в обхвата на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, но частта от Велико Търново до Белокопитово да се финансира със заем от Европейската инвестиционна банка. Проведени са предварителни разговори с банката и вече имаме тяхното принципно съгласие“, съобщи Николина Ангелкова. По този начин ще се гарантира завършването на проекта в цялост в хоризонт 2020 – 2022 г.

При пътните проекти основен приоритет остава лот 3 на АМ „Струма“. „Предложили сме на ЕК довършването на проектирането на тунела при Кресненското дефиле, като успоредно с това работим по алтернативен вариант“, допълни министър Ангелкова. Тя обясни, че предстои да бъде направен ОВОС на проекта на тунела. По тази причина е предложено на ЕК в тази оценка да бъде включен и алтернативния вариант, като целта е да се намали прогнозната стойност и евентуално сроковете на изпълнение. „Няма да бъдат правени компромиси с околната среда и всеки етап на подготовката ще бъде обсъждан с неправителствения сектор“, подчерта Николина Ангелкова.

Другият приоритет в пътния сектор е изграждането на тунела под връх Шипка. Работи се и по направлението Видин – София и АМ „Калотина – София“, като Министерството на регионалното развитие и Агенция „Пътна инфраструктура“ вече са започнали преговори за тяхното финансиране със заем от ЕИБ. „Предвид ограничения финансов ресурс, трябва да се търсят други източници на финансиране, като една от възможностите е заем от ЕИБ, но най-важното е тези инфраструктурни проекти да бъдат реализирани“, обясни министър Ангелкова.

„Като един от най-успешните проекти, метрото ще продължи да се разширява със средства от новата оперативна програма“, съобщи Николина Ангелкова. В периода 2014 – 2020 г. ще започне работа по третия метро лъч, като се очаква се да бъде финансирано строителството на най-тежкия участък от него - трасето от бул. Янко Сакъзов до кв. Красно село.

По време на пресконференцията стана ясно, че съвместно с Джаспърс се работи по разработване на Мултимудална транспортна стратегия, което е предварително условие по Споразумението за партньорство с ЕК. Също така е предложено, по линия на Техническа помощ на програмата, ЕИБ да разработи стратегия за таксуване по пътната инфраструктура (т.нар. тол система).

Очаква се да бъдат получени официални коментари от ЕК след днешните разговори, които да бъдат отразени в програмата. Предвиждат се  допълнителни срещи, за да се постигне финалното неформално съгласуване с Комисията. Тогава ще се пристъпи и към подаването на програмата за официално одобрение. Министър Николина Ангелкова изрази увереност, че процесът няма да се забави и ще приключи преди края на годината.

 

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...