ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Новини

„Зелена светлина“ на проекта за изграждане на системи за управление на влаковото движение по линията София - Пловдив

4 август 2014 A+AA-
„Зелена светлина“ на проекта за изграждане на системи за управление на влаковото движение по линията София - Пловдив

Със стартирането на днешния обект инвестираме над 76 милиона лева за подобряване на безопасността на железопътния транспорт. Това каза заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Петър Киров по време на официалното започване на изграждането на системите за сигнализация в железопътния участък Септември-Пловдив и телекомуникации по трасето София-Пловдив. Символичният старт бе даден с пускането на зелена светлина на специално монтиран за това светофор.

„През последните години са инвестирани близо 440 млн. лв. за модернизиране на железопътната инфраструктура на страната“, каза заместник-министър Киров. По думите му всички железопътни проекти в обхвата на ОП „Транспорт“ са в процес на изграждане и трябва да завършат до края на 2015 г. „Надявам се това темпо на работа да бъде запазено и да успеем да усвоим целия наличен ресурс, както по ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г., така и за новия програмен период 2014 – 2020 г.“, допълни той.    

Обектът е част от проект „„Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа”, който се финансира от Кохезионния фонд чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Изпълнител по договора за проектиране и строителство е Консорциум „ТКБ София-Пловдив”. Срокът за изпълнение на договора е 28 месеца, от които 8 за проектиране.

Обхватът на дейностите включва изграждане на система ERTMS (Европейска система за управление на влаковото движение) с нейните основни компоненти:  ETCS (Европейска система за влаков контрол), Ниво 1 в участъка Септември – Пловдив и GSM-R (радио-комуникационна система за предаване на глас и данни между влака и наземните съоръжения) в участъка София – Пловдив. С изграждането на тези системи ще бъде постигнато по-високо ниво на безопасност на влаковото движение. Системата ETCS намалява драстично вероятността за подминаване на затворен влаков сигнал или превишаване на допустимата за влака скорост. Оборудването осигурява оперативна съвместимост, позволяваща влакове, оборудвани с ETCS и GSM-R системи, доставени от различни производители, да се движат безопасно и ефективно в участъка. Повишава се и техническа надеждност на съоръженията поради очаквания малък брой на повредите, които са основният фактор за нарушаване на графика за движение на влаковете. Модернизацията допринася и за качествено обслужване на пътниците в гарите чрез осигуряване на информация в реално време за разписанието на влаковете, направленията и връзките, както и на свързани с безопасността и сигурността на пътниците съобщения.    

На събитието, което се състоя на софийската гара Подуяне, присъстваха генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Милчо Ламбрев, заместник-генералният директор Христо Алексиев, представители на изпълнителя и др.