ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос III / Одобрени инфраструктурни проекти

Разширяване на метрото в София – Лот 1 „Цариградско шосе – ж.к. Дружба - Летище София” и Лот 2 „ж.к. Младост 1 - Бизнес парк в Младост 4”

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало:

Лот 1 „Бул. Цариградско шосе  - ж-к. Дружба – Летище София - 05.11. 2012 г.

Лот 2 „Младост І – Бизнес парк в Младост ІV” - 08.04. 2013 г.

Край:

Лот 1: „Бул. Цариградско шосе - ж-к. Дружба – Летище София -30.03.2015 г.

Лот 2: „Младост І – Бизнес парк в Младост ІV” - 08.05.2015 г.

Бенефициент: "Метрополитен” ЕАД

 Бюджет*: 213 042 364,80 лв.

Общо БФП: 199 197 229,16 лв.

ЕС: 169 317 644,79 лв.

(86 570 737,12 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира от Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 Цел на проекта

С удължаване на линията от бул. Цариградско шосе по посока на летище София в североизточна посока и от Младост 1 до Младост 4 в югоизточна посока, се улеснява превозването на големи пътнически потоци от източните територии на града. Осигурява се пряка връзка на Летище София с националната ж.п. мрежа, основните пътни артерии и автогари в гр. София, което създава бърза интермодална връзка между основните видове транспорт.

Основни ползватели на проекта са жителите на София, които биват обслужвани от разширения метродиаметър, служителите, които се наемат за 251 нови работни места, разкрити в „Метрополитен“ ЕАД, както и гостите на гр.София..

 Технически параметри на проекта

Лот 1 - „бул. Цариградско шосе – ж.к.Дружба - Летище София” - представлява продължение на първия метродиаметър от бул.”Цариградско шосе” през ж.к.Дружба до Летище София. Участъкът е с дължина 5 км и 4 метростанции, 2 от които подземни и 2 открити – на естакада и на ниво на терена. 

 Извършени следните дейности:

 • Изграждане на конструкции и цялостно архитектурно оформяне на 4-те метростанции;
 • Изграждане на ж.п.спирка „Дружба”;
 • Изграждане на стоманена естакада с дължина 625 м;
 • Строителство на участъкови тунели между метростанциите с обща дължина 2,7 км ;

Лот 2 - „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”  -  представлява отклонението на първия метродиаметър от ж.к. Младост 1 до Бизнес парк София в ж.к. Младост 4. Участъкът е изцяло подземен с дължина 2 620 м с 3 метростанции.

Включва следните дейности:

 • Изграждане на конструкции и цялостно архитектурно оформяне на 3-те метростанции;
 • Строителство на участъкови тунели между метростанциите с обща дължина 1,952 км

Изпълнението на участъците включва и следните дейности: работно проектиране, реконструкция на засегнати инженерни мрежи, супервизия и отчуждаване на терени.

Резултати при изпълнение на проекта

 • Повече от 190 000 души, допълнително обслужвани от новите участъци на метрото;
 • Спестени хиляди часове – 4 755 човеко-часа на ден;
 • Спестени милиони евро – 6.92 млн. евро/ годишно;
 • Пътници използващи метро – нови 53 780 на ден;
 • Средна скорост на градския транспорт по централни маршрути – 38.27 км/ч
 • Капацитет на метро системата – нови 30 вагона (финансирани по друг проект);
 • Изградени метро линии – 7.59 км.;
 • Изградени метро станции – 7 бр.

 pdf.gifСхема на проект за разширение на метро София I диаметър - Етап III.pdf (4.64 MB)

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...