ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 /Е79/

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 22.08.2013 г.

Край: 29.12.2015 г.

 

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет*: 53 865 212,07 лв.

Общо БФП: 53 865 212,07 лв.

ЕС: 45 785 430,26 лв.

(23 409 718,77 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Кратка информация за проекта:

Обходен път на гр. Монтана е участък от път /Е 79/, „Видин – Монтана – Враца – Мездра – Ботевград – АМ „Хемус” – Кулата”, който е една от основните пътни артерии на България по направлението Север – Юг.

Обектът е част от маршрута на общоевропейски транспортен коридор № ІV и е отсечка в участъка Видин – Ботевград. По път Е-79 се осъществяват транспортните връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция. С пускането в експлоатация на втори мост над р. Дунав при Видин - Калафат се увеличават значително транзитните потоци в Северозападна България, направлението се използва по-интензивно, като най-къс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море.

Общата дължина на участъка е 12,452 км. Изградени са 4 пътни възела, 7 подлеза, 2 надлеза, железопътен надлез, мост над река Огоста. Реконструирана е инженерна инфраструктура – въздушни линии, телефонни и оптични кабели, водопроводи, газопроводи, контактна мрежа.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е град Монтана

 

Постигнати резултати

  • Нов път – 12,45 км
  • Пътни възли – 4 бр.
  • Мост – 1 бр.

 

Основни дейности, изпълнени по проекта:

В обхвата на проекта са извършени строително-монтажни дейности.

 

Директно трасе – изградено пътно платно за движение с две активни ленти, две асфалтирани водещи ивици, два банкета и средна разделителна ивица.

Пътни възли – изпълнени са 4 пътни възела:

Големи съоръжения – изпълнени са 11 бр. големи съоръжения:

  • Мост над река Огоста

Подлези

  • Пътни подлези – 4 бр.
  • Селскостопански подлез – 2 бр.

 

Надлези

  • Селскостопански надлези – 2 бр.
  • Надлез над ж.п. линия Бойчиновци – Монтана – 1 бр.

 

Ландшафтно оформяне и биологично укрепване на пътните откоси и на разделителната ивица.

Реконструкция на инженерни мрежи и съоръжения - реконструкции на водопроводи; реконструкции на газопроводи и на Контактна мрежа

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...