ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

АМ „Калотина-София” – ЛОТ 1, Западна дъга на СОП

15 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:       

Начало: 12.09.2012 г

Край на проекта: 29.12.2015 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет*: 64 929 582,17 лв.

Общо БФП: 64 929 582,17 лв.

ЕС: 55 190 144,84 лв.

(28 218 272,98 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

ZAPADNA_DAGA_lot1.png

 

Кратка информация за проекта:

Проектът „Изграждане на АМ Калотина – София - Лот 1: Западна дъга на Софийски околовръстен път“ е естествено продължение на АМ Люлин. Изграждането му осигурява връзка от и към Р Сърбия с магистрален пръстен в Р България и осигурява безконфликтно разпределение на локалния и транзитния трафик. Балансира транзитния поток в посока север-юг. Софийски околовръстен път е важна пътна артерия, по която преминават европейски пътища Е79, Е80 и Е 871. Той е част от републикански път ІІ-18 и от Общоевропейски транспортен коридор, свързващ Видин с Кулата. 

Изграждането на „АМ Калотина – София: Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път“ бе разделен на два участъка:

Обхватът на участък 1 включва:

 • реконструкция и разширение на директно трасе, което е с 6 бр. ленти за движение - по 3 бр. в посока, 1 бр. разделителна ивица, 2 бр. тротоари; локални платна 2бр, с по една разделителна ивица между платната за движение и локалите;
 • изграждане на довеждащи платна;
 • изграждането на два пътни възела с две естакади – п.в „Царица Йоанна” и п.в Сливница);
 • изграждане на 2 моста над р. Какач и при п.в. Сливница.

 

Обхватът на участък 2 включва:

 • Основното трасе, с обща дължина 5,53 км.
 • Изградени  са 3 бр. пътни възли, 5 бр. големи съоръжения, инженерни мрежи.
 • Участък 2 е с финансиране основно от ОПТТИ, като малка част от участъка на надлеза над бул. „Стефансон“ и дясното платно на СОП е с финансиране от ОПТ.

 

Археология в обсега на обекта

В процес на работа бе констатирано наличие на археологически находки в участъка от км 0+200 до км 0+230 по директното трасе, идентифицирани от изпълнителя през м. август 2014 г. Бе сключен договора с НАИМ-БАН за „Извършване на спасително археологическо проучване на обект „некропол и материали от желязната епоха“.

Постигнати резултати

 • Нов път – 8,54 км.
 • Мостове – 2 бр.
 • Подлез – 1 бр.
 • Кръгови кръстовища – 3 бр.

 

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...