ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Проект "Автомагистрала "Струма", лот 1, лот 2 и лот 4"

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало на проекта: 01.12.2011г.

Край на проекта: 28.12.2015 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Кратка информация за проекта:

Обектът е част от Европейския транспортен коридор № IV и от Трансевропейската автомагистрала „Север – Юг“. Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската транспортна система.

След завършване на автомагистрала „Струма“, ефективно се осъществява магистралната връзка между София и граничния контролно-пропускателен пункт Кулата на границата с Гърция. Главни заинтересовано за инфраструктурата са ползващите автомагистралата и населението в региона. Този проект за автомагистрала отклонява транзитния трафик от много градове и села, потърпевши от шума и замърсяването на въздуха, както и от опасни ситуации при движението по пътищата. Благодарение на успешната инвестиция, автомобилният транспорт в тази част на България става е по-бърз, по-безопасен и по-ефикасен.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Югозападен район. 

Обектът е част от Общоевропейски транспортен коридор № ІV, свързващ Германия с Турция, през Чехия, Австрия/Словакия, Унгария, Румъния, България и Гърция.

Автомагистрала „Струма“ е основен маршрут на движение в посока София – Гърция, по първокласен път /Е-79/.

API_IMG1_125430037236_or.jpg

 

Технически параметри на проекта

Автомагистрала “Струма” е част от Транс-европейската транспортна мрежа по направление на Общоевропейски транспортен коридор ІV в отсечката от пътен възел “Даскалово” до ГКПП Кулата. Като пътна артерия има голямо значение за интегрирането на националната транспортна инфраструктура в европейската транспортна система.

 • Лот 1 - 16.78 км
 • Лот 2 - 37.48 км
 • Лот 4 – 14.70 км

АМ „Струма” Лот 1, участък „Долна Диканя – Дупница”

Обектът е част от Европейския транспортен коридор № IV и от Трансевропейската автомагистрала „Север – Юг“.

Началото на автомагистралата в разглеждания участък започва от края на участъка Даскалово - Долна Диканя.

Долна Диканя – Дупница е част от път /Е-79 / Видин - София - ГКПП „Кулата”.

 • Автомагистрала с габарит: 29 м
 • Скорост: 120 км/час
 • Пътни възли: 2 бр.
 • Големи съоръжения: 18 бр.

АМ „Струма“ Лот 2, участък „Дупница – Благоевград”

Началото на АМ „Струма” участък ЛОТ 2, съвпада с края на участък Лот 1 – Долна Диканя – Дупница.

Обща дължина: 37,48 км

Разработен е проект от 2012 година, съгласно който основните технически параметри на пътя са:

 • Автомагистрала с габарит 29 м
 • Скорост: 120 км/час
 • Пътни възли: 4 бр.
 • Тунели: 2 бр. с дължина под 500 м

АМ „Струма” Лот 4, участък „Сандански – Кулата“

Началото на автомагистралата в разглеждания участък на АМ “Струма” започва с допълнителни връзки за селата Ново Делчево и Дамяница, пътен възел “Петрич - Мелник” – тип “Полудетелина”, пътен възел при пресичането с общински път за с. Генерал Тодоров и с. Ново Кономлади. Изградена е етапна връзка за превключване на обекта в път /Е 79/.

Участък Сандански – Кулата е част от първокласен път /Е-79 / Видин – София – ГКПП „Кулата”.

Технически параметри на обекта:

 • Автомагистрала с габарит 29 м
 • Скорост: 120 км/час
 • Пътни възли: 2 бр.
 • Големи съоръжения: 16 бр.

Снимков материал

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...