ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е79)

15 май 2015 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 18.01.2013 г.

Край: 25.06.2014 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет:

Бюджет*: 15 887 845,98 лв.

Общо БФП:    15 887 845,98 лв.

ЕС: 13 504 669,08 лв.

(6 904 827,66 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Кратка информация за проекта:

Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор № ІV Дрезден /Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца /Крайова – София – Солун /Пловдив – Истанбул.

Обходният път е отсечка от участъка Видин – Ботевград на първокласен път /Е-79/ Видин-София-ГКПП „Кулата”.

Трасето на новия път започва, като се отделя от път /Е-79/ Монтана–Враца с пътен възел, с подлез и завършва като се включва в съществуващия обходен път.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е град Враца. 

Технически параметри на проекта

  • Обща дължина: 6,817 км
  • Двулентов път с габарит 10,5 м
  • Скорост: 90 км/час
  • Пътен възел тип „Тромпет” с подлез: 1 бр.
  • Четириклонни кръстовища: 2 бр.
  • Кръгово кръстовище: 1 бр.
  • Железопътен прелез с автоматична бариера: 1 бр.
  • Водостоци: 17 бр.
  • Еластична ограда: 3 081 м

 

Основни дейности по проекта

Основната дейност на проекта е изграждането на нов пътен участък по направлението на път /E-79/  “Видин – София – ГКПП Кулата”, с което ще се довърши обходния път на град Враца.

 

 

 

 

Снимков материал

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...