ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Обход на гр. Габрово

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Срок:

Начало: 26.06.2013 г.

Край: индикативен срок за приключване - ноември 2017 г.

Бюджет*: 26 850 669,66 лв.

Общо БФП: 26 850 669,66 лв.

ЕС: 22 823 069,21 лв.

(11 669 249,99 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Северен Централен район, гр. Габрово.

Gabrovo_obhod.jpg

 

 Кратка информация за проекта:

Проектът „Обход на гр. Габрово” е част от Трансевропейски транспортен коридор № ІХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг. Трасето на обекта се намира в област Габрово. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са:

Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа)

 

Изпълнението на обекта е разделено на четири участъка и етапна връзка:

Първи участък – с обща дължина 7,670 км – рехабилитация;

Втори участък – с обща дължина 3,270 км – рехабилитация и реконструкция;

Трети участък – с обща дължина 5,070 км – ново строителство;

Четвърти участък – с обща дължина 4,115 км - ново строителство

В обхвата на СМР са включени:

  • Реконструкция на 3,27 км съществуващ път;
  • Рехабилитация на 7,67 км съществуващ път;
  • Изграждане на 12,31 км нов път;
  • Рехабилитация и реконструкция на 2 пътни възела и на 1 мост;
  • Строителство на 2 нови пътни възела и 4 нови моста и виадукти;
  • Строителство на 1 тунел с дължина от 540 м.

 

Тунел под връх Шипка – сключен е договор за изработка на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка. Целта на разработката е извършване на обстойни геоложки и хидрогеоложки проучвания; извършване на подробно геодезическо заснемане в зоните на порталите на тунела; разработване на варианти решения на системите, свързани с експлоатацията на тунела (вентилация, осветление, водоснабдяване и противопожарна защита, пътна сигнализация, телевизионен контрол, телефонна система, общо електроснабдяване, централен диспечерски пункт).

 

Постигнати резултати

  • Реконструиран/рехабилитиран път – 10,94 км.

 

 Снимков материал

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...