ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Автомагистрала „Хемус“, участък „СОП – пътен възел Яна“

15 май 2017 A+AA-

 

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 14.10.2011г.

Край: 21.04.2016г

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет*: 44 021 833,63 лв.

Общо БФП:    44 021 833,63 лв.

ЕС: 37 418 558,59 лв.

(19 131 805,21 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основни национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Кратка информация за проекта:

Инфраструктурният проект „Автомагистрала „Хемус“, участък „СОП – пътен възел Яна“ е част от Транс-европейски транспортен коридор IV. Новият участък с дължина 8,46 км, свързва съществуващото трасе от автомагистрала „Хемус“ с околовръстния път на град София. Реализацията на проекта води до значително намаляване на трафика и повишава капацитета на автомобилния поток по Път Е-79. Важна цел на проекта е подобряване на екологичната обстановка в района и повишаване безопасността на пътуване.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Югозападен район, област: София 

SOP_garaYana.jpg

 

 

Технически параметри на проекта

 • Обща дължина: 8,46 км
 • Максимална скорост: 120 км/час
 • Пътен възел с път I-6
 • Пътен възел Яна
 • Надлези – 3 броя

Реконструкция на съществуващите пътища:

реконструирани са три общински пътя, пресичащи основното трасе на автомагистралата:

 • Път за сметището
 • Път „ Долни Богров – Ботунец“
 • Път „ Ботунец – Горни Богров“

 

Големи съоръжения – изградени по проекта:

 • Мост на р. Лесновска;
 • Подлез на АМ „Хемус“ над пътя „Долни Богров – Ботунец“;
 • Мост над хвостопровод.

 

Допълнително проектиране:

Допълнителното работно проектиране е изпълнено предвид изискването за етапно изграждане на обекта, с цел за изпълнение на мероприятията, свързани с опазването на околната среда; предвид изменените теренни условия, настъпили след изработването на техническия проект, както и необходимостта от преизчисления за устойчивост на сеизмично въздействие, съгласно наредба №2 от 2007 год. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

 

Снимков материал

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...