ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Автомагистрала „Хемус“, участък „СОП – пътен възел Яна“

15 май 2017 A+AA-

 

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 14.10.2011г.

Край: 21.04.2016г

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет*: 44 021 833,63 лв.

Общо БФП:    44 021 833,63 лв.

ЕС: 37 418 558,59 лв.

(19 131 805,21 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основни национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Кратка информация за проекта:

Инфраструктурният проект „Автомагистрала „Хемус“, участък „СОП – пътен възел Яна“ е част от Транс-европейски транспортен коридор IV. Новият участък с дължина 8,46 км, свързва съществуващото трасе от автомагистрала „Хемус“ с околовръстния път на град София. Реализацията на проекта води до значително намаляване на трафика и повишава капацитета на автомобилния поток по Път Е-79. Важна цел на проекта е подобряване на екологичната обстановка в района и повишаване безопасността на пътуване.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Югозападен район, област: София 

SOP_garaYana.jpg

 

 

Технически параметри на проекта

 • Обща дължина: 8,46 км
 • Максимална скорост: 120 км/час
 • Пътен възел с път I-6
 • Пътен възел Яна
 • Надлези – 3 броя

Реконструкция на съществуващите пътища:

реконструирани са три общински пътя, пресичащи основното трасе на автомагистралата:

 • Път за сметището
 • Път „ Долни Богров – Ботунец“
 • Път „ Ботунец – Горни Богров“

 

Големи съоръжения – изградени по проекта:

 • Мост на р. Лесновска;
 • Подлез на АМ „Хемус“ над пътя „Долни Богров – Ботунец“;
 • Мост над хвостопровод.

 

Допълнително проектиране:

Допълнителното работно проектиране е изпълнено предвид изискването за етапно изграждане на обекта, с цел за изпълнение на мероприятията, свързани с опазването на околната среда; предвид изменените теренни условия, настъпили след изработването на техническия проект, както и необходимостта от преизчисления за устойчивост на сеизмично въздействие, съгласно наредба №2 от 2007 год. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

 

Снимков материал

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

Европейската комисия отпусна 293 млн. евро за модернизация на жп линията от Пловдив до Бургас +

16 ноември 2018

Европейската комисия отпусна 293 млн. евро за модернизация на жп линията от Пловдив до Бургас. С тези средства ще бъде завършена изцяло рехабилитацията на 293-километровата отсечка, която започна в миналия програмен период на ОП „Транспорт“...

Строителството на метродепо „Земляне“ ще бъде завършено преди края на годината +

31 октомври 2018

Строителството на метродепо „Земляне“ ще бъде завършено преди края на тази година. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на инспекция на Етап I от проекта за изграждане на...

Представяне на ОПТТИ 2014-2020 г. в спортна инициатива +

15 октомври 2018

На 13 октомври 2018 г. екипът на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) взе участие в традиционното сутрешно бягане за деца и възрастни на 5kmrun.bg в Южния парк в гр. София....