ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос I / Одобрени инфраструктурни проекти

Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград, участък Първомай – Свиленград

15 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 15.02.2012 г.

Край: 16.12.2016 г.

Бенефициент: ДП Национална компания ”Железопътна инфраструктура”

Бюджет: 302 827 166,92 лева*

Общо БФП: 240 649 118,89 лева

ЕС: 204 551 751,06 лв.

(104 585 649,60 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът е финансиран по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013г.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Южен централен район - районите  на гр.  Хасково и общините Пловдив и Свиленград.

1_untitled.png

 

Кратка информация за проекта:

Представлява завършващата част от проект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граници. Проектът „Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград и жп линията Първомай – Свиленград, насочва към подобряване на инфраструктурата и увеличаване на скоростта до 200 км/ч за влакове с накланящи кошове, до  160 км/ч за пътническите влакове и 120 км/ч за товарните влакове. Инсталирано е оборудване за сигнализация  и изграждане на цялата линия от Пловдив до Свиленград, включително до границите на Р България с Турция и Гърция.

Изграденият участък е част от по-голям проект за реконструкция на целия път между Пловдив и турска/гръцка граници.

Преходният проект направи цялостното завършване на проекта за реконструкция и електрификация жп линия Пловдив-Свиленград.

Извършени дейности:

  • Проектиране и изграждане на съоръженията и долното строене на трасето за еднопътна линия за целия участък, съгласно Проекта на Възложителя;
  • Проектиране и изграждане на дренажни системи;
  • Проектиране и изграждане на железопътни съоръжения – мостове, водостоци, подпорни стени и т. н.
  • Проектиране и изграждане на съоръжения за пресичане на железопътната инфраструктура – пътни и пешеходни надлези и подлези, селскостопански прокари и т.н.
  • Строителни параметри, позволяващи скорост 160 км/ч на конвенционален подвижен състав и скорост 200 км/ч за влакове с накланящи се кошове;
  • Проектиране и изграждане на гари и спирки, включително ремонт/изграждане на приемни здания и други сгради в районите им;
  • Проектиране и изграждане на електрификацията на новоизградената инфраструктура и свързване на системите на контактната мрежа и захранването на границите на отсечката със системите на съседните прилежащи отсечки, включително необходимите за целта съоръжения;
  • Проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството;
  • Проектиране и изграждане на нови разделни постове и нова обходна линия между тях;
  • Пълна рекултивация на старата железопътна линия след демонтажа;
  • Полагане на ново горно строене на железния път и стоманобетонни траверси;
  • Проектиране и изграждане на електронни вагонни везни в гарите Харманли и Свиленград;
  • Проектиране и изграждане в урбанизираните територии на шумозаглушителни огради;
  • Изпълнение на мерките по опазване на околната среда и по Програма "Натура 2000".
  • Тестване и въвеждане в експлоатация на изградената инфраструктура;
  • Проектиране и изграждане на 2 нови тягови подстанции;
  • Проектиране и изграждане на високоволтови далекопроводи, свързващи новите подстанции със системите на НЕК;
  • Проектиране и изграждане на пътни/железопътни връзки към новите подстанции;
  • Проектиране и изграждане на дежурен пункт (подрайон) в района на тяговата подстанция в Свиленград;
  • Проектиране и изграждане на разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград;
  • Проектиране и изграждане на свързването на тяговите подстанции със системите на контактната мрежа и секционните постове;
  • Проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството

 

Показатели за реализацията на проекта:

Дължина на реконструираното трасе: 70,475 км

Инсталирана контактна мрежа на км железен път: 73,666 км

Изградени нови приемни здания: 3 бр.

 • гари: Любимец, Нова Надежда и Симеоновград

Рехабилитирани приемни здания: 2 бр.

 • гара Димитровград, гара Свиленград

Изградени нови спирки: 5 бр.

 • Константиново, Преславец, Черногорово, Харманли Централна и Бисер     

Гари с обновена сигнализация: 7 бр.

 • Крумово, Нова Надежда, Димитровград, Харманли, Симеоновград, Любимец и Свиленград        

Гари с подновено коловозно развитие: 6  бр.

 • Димитровград, Нова Надежда, Харманли,  Любимец, Симеоновград, Свиленград                     

Премахнати прелези: 12 бр.

Железопътни мостове (вкл. големи подлези/надлези): 45 бр.

Дължина на железопътните мостове: 2 733 м.

Изградена ветеринарна дезинфекционна станция в гара Свиленград: 1 бр.

Изградено съоръжение за обслужване на вагони с опасни товари в задържаща /товарна/ гара Свиленград: 1 бр.

Съоръжаване на гари с водопроводи за пожарни и аварийни нужди: 6 бр.

Разрушени амортизирани бракувани сгради: 12 бр.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...