ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос I / Одобрени инфраструктурни проекти

Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас

15 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок

Начало: 07.02.2011 г.

Край: 03.02.2017 г.

Официална церемония по откриване: 31.03.2017 г.

Бенефициент: ДП Национална компания ”Железопътна инфраструктура”

Бюджет*: 276 819 630,03 лв.

Общо БФП: 241 356 452,95 лв.

ЕС: 205 152 985,01 лв.

(104 893 055,64 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът е финансиран по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Кратка информация за проекта:

Целта на проекта е осъществяването на напълно рехабилитирана и електрифицирана железопътна линия между основните градски центрове Пловдив и Бургас. След завършването на проекта линията вече позволява развиването на максимална скорост от 160 км/ч, което води до увеличение на капацитета и значително намаляване на времетраенето на товарните и пътническите превози.

Основни заинтересовани страни от реализацията на проекта са:

- Пътниците и превозвачите на товари в железопътния транспорт. Трафикът бележи ръст съответно с 14 % и с 10 % след приключването на проекта;

- Населението в региона  (около 1 900 000) – както в по-големите  градски центрове (около 890 000), така и по протежение на железопътния коридор;

- Регионалната икономика, най-вече морското пристанище на Бургас с неговата нефтохимическа промишленост, други сектори на тежката промишленост, текстилния, селскостопанския и туристическия сектор;

- Влаковите оператори – публични и частни

 

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Югоизточен район.

Железопътната линия Пловдив – Бургас е част от коридор към Южен Кавказ и Централна Азия.

karta_PO_BS.jpg

Технически параметри на проекта

Проектът „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“ се отнася за следните участъци:

 • Михайлово – Калояновец км 82.883 - км 93.539 (Отсечка 1) и км 84+155-км 92+244 (Отсечка 2), дължина на трасето 10.656 км;

 • Стара Загора – Зимница км 106+949- км 198+198, дължина на трасето 91.249 км;

 • Церковски – Бургас км 217+210 – км 292+460, дължина на трасето 75.525 км.

  Общата дължина на подновеното трасе е 177,4 км. В проекта е включена реконструкцията на ж.п. гарите  в Стара Загора, Кермен и Ямбол, реконструкцията на моста над р. Тунджа и подмяната на сигнализацията на бургаския възел, инсталиране на нов контролен сигнализационен център и подмяна на системите за сигнализация на 5 гари между гара Дружба и гр. Бургас.

  Основни дейности по проекта

 • Технически проект за долното и горното строене на железния път за скорост 100-160 км/ч, за системите на контактната мрежа и секционните постове, за системите за сигнализация и телекомуникации, както и за други от вече извършените дейности;

 • Проект за трасе на отсечката от междугарие Ямбол – Завой до междугарие Завой – Зимница за скорост 160 км/ч, включително и ново пресичане на река Тунджа с нов стоманобетонен мост за същата скорост.

 • За отсечката Карнобат – Бургас: подновяване на железния път, пресяване на баластовата призма и последващо добаластиране; рехабилитация (възстановяване) или изграждане на дренажните системи;

 • Земни работи, оздравителни мероприятия, оформяне на земното платно и постигане на проектната носимоспособност съгласно Техническите спецификации и полагане на предпазен пласт;

 • Рехабилитация (възстановяване) и изграждане на дренажните системи;

 • Рехабилитация на железопътните съоръжения;

 • Полагане на ново горно строене на железния път и стрелките с релси, стоманобетонни траверси с безподложно еластично скрепление и нов баласт;

 • Изпълнение на дейности по системите на контактната мрежа и секционните постове;

 • Извършени работи по системите за сигнализация и телекомуникации;

 • Ремонт на сгради;

 • Спазване на мерките по опазване на околната среда.

Резултати при успешно изпълнение на проекта

 • Подновени  жп линии по Транс европейската транспортна мрежа – 175 км;
 • Спестено време за пътуване за година - 4,65 млн. евро;
 • Подновен релсов път - 260,5 км;
 • Подновена контактна мрежа – 305 км;
 • Подновени коловозни развития в гари – 3 бр.;
 • Подновени жп прелези – 18 бр.;
 • Гари с подновена сигнализация – 5 бр.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...