ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Одобрени за финансиране проекти

„Автомагистрала „Струма” Лот 3 – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”

25 септември 2015 A+AA-

С Решение № ОПТТИ-2 от 24.09.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. за одобрение на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 739 245 318,00 лв. за изпълнението на проект „Автомагистрала „Струма” Лот 3 – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”, регистриран в ИСУН 2020 под № BG16М1OP001-2.001–0001.

БФП се предоставя по формуляр за кандидатстване за проект „Автомагистрала „Струма” Лот 3 – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”, подаден на 12.09.2015 г. и регистриран в ИСУН 2020  под номер BG16М1OP001-2.001–0001 по процедура на директно предоставяне BG16М1OP001-2.001 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа – инфраструктурни проекти“ по приоритетна ос 2  „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа“ на ОПТТИ.

Одобрението за предоставяне на БФП на проекта е на основание Решение № 725 на Министерския съвет от 18.09. 2015 г. за даване съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на НКСИП за изпълнението на дейностите по проект „Автомагистрала „Струма” Лот 3 – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница” преди одобрението на проектното предложение от Управляващия орган (УО) на ОПТТИ и Европейската комисия (ЕК).

 pdf.gifРешение за предоставяне на безвъзмездна помощ.pdf (839.07 KB)

pdf.gifДоговор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.pdf (3.69 MB)

pdf.gifАнекс 2.pdf (25.42 MB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...