ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Кандидатстване по ОПТТИ

Насоките по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.

22 май 2018 A+AA-

Утвърдена  версия 2.1 на Насоките по Оперативна програма  „Транспорт  и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. Измененията касаят привеждане на Насоките по ОПТТИ в съответствие с последното изменение на програмата и актуализиране на „Условията за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“ - Приложение № 9. 

Насоките по ОПТТИ могат да бъде намерени по-долу, включително приложенията към тях:

pdf.gifНасоки_ОПТТ v2.1.pdf (30.33 MB)

pdf.gifДоклад14_00_713_22.05.18.pdf (4.14 MB)

pdf.gif01.1_Указания E-кандидатстване v.1.1v.1.1.pdf (1.26 MB)

pdf.gif01.2_UGuide_MS_ISUN2020_eProject_v2.1.pdf (2.61 MB)

pdf.gif02 ФК_стандартен_v2v2.pdf (1.57 MB)

docx.gif02.1_Declaration_UMIS_v.1.1.docx (30.83 KB)

doc.gif02.2_NSI_Dkl_beneficieri_NSI_v.1.1.doc (29 KB)

doc.gif02.3_Maket_metadata_BG_v.1.1.doc (672 KB)

docx.gif02.4_Указания_ФК ИСУН2014-2020_v2_.docx (2.29 MB)

docx.gif03.1__ФК инвестиционен проект EN_v.1.1.docx (74.73 KB)

docx.gif03.2_ФК инвестиционен проект BG_v.1.1.docx (104.28 KB)

doc.gif03.3_CBA_IP_MP_v.1.1.doc (893 KB)

doc.gif03.4_Assessment_Criteria_IP_MP_v.1.1.doc (675 KB)

xlsx.gif04_Oбразец_Финансов_план_ФП_-_актуализация_ФП _v2.xlsx (59.87 KB)

docx.gif05.1_OtsenitelnaTablitsa_AF_Beneficiary_v.1.1.docx (140.01 KB)

docx.gif05.2_OtsenitelnaTablitsa_TA_v.1.1.docx (134.76 KB)

pdf.gif06.1_nuts1.pdf (1.42 MB)

pdf.gif06.2_nuts2.pdf (1.19 MB)

pdf.gif06.3_nuts3.pdf (1.58 MB)

pdf.gif07_Stanovishte_UO_OPs_2014_2020_v_1.0.pdf (4.27 MB)

pdf.gif08.1_Brand_Book.pdf (17.38 MB)

pdf.gif08.2_IREG_821_28_07_2014_BG_Information_and_communication_measures.pdf (234.45 KB)

rar.gif08.3_Общо_лого_на_програмите_2014-2020.rar2014_2020.rar.rar (1.3 MB)

rar.gif08.4_ОП_Транспорт_и_транспортна_инфраструктура.rar_.rar.rar (1.45 MB)

docx.gif09_UsloviaZaIzpalnenie_V_2.1.docx (171.32 KB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

2019 г. е решаваща за изпълнението на големите проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” +

30 ноември 2018

Следващата година ще бъде решаваща за изпълнението на големите проекти, които се финансират от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков...

Шест ключови жп гари по направлението София-Бургас предстои да бъдат модернизирани +

28 ноември 2018

Шест ключови гари по едно от най-натоварените железопътни направления в страната – София-Бургас, предстои да бъдат модернизирани със средства от ОПТТИ 2014-2020. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията...

86 % от строителството на жп отсечката Скутаре – Оризово е напълно изградена +

27 ноември 2018

86 % от модернизацията на жп отсечката Скутаре – Оризово е завършена. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на инспекцията на проекта. 26-километровият участък между Скутаре и...