ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Документи

Проект на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ

24 април 2018 A+AA-

С оглед настъпили промени в нормативни актове, определящи правила по прилагането на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и във връзка с последното изменение на Оперативна програма  „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ - версия 3.1.) се наложи актуализиране на версия 2.0 на Насоките по ОПТТИ. Актуализирано е и Приложение № 9 „Условия за изпълнение на одобрени проекти по ОПТТИ“, които са задължителни за всички бенефициенти по програмата и се прилагат към договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрените проекти по ОПТТИ.

Конкретните бенефициенти по ОПТТИ могат да представят предложения и коментари по проекта на версия 2.1 на Насоките по ОПТТИ в срок до 04.05.2018 г.

pdf.gifПроект на Насоки по ОПТТИ версия 2.1.pdf (1.56 MB)

7z.gifПриложения.7z (34.33 MB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

2019 г. е решаваща за изпълнението на големите проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” +

30 ноември 2018

Следващата година ще бъде решаваща за изпълнението на големите проекти, които се финансират от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков...

Шест ключови жп гари по направлението София-Бургас предстои да бъдат модернизирани +

28 ноември 2018

Шест ключови гари по едно от най-натоварените железопътни направления в страната – София-Бургас, предстои да бъдат модернизирани със средства от ОПТТИ 2014-2020. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията...

86 % от строителството на жп отсечката Скутаре – Оризово е напълно изградена +

27 ноември 2018

86 % от модернизацията на жп отсечката Скутаре – Оризово е завършена. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на инспекцията на проекта. 26-километровият участък между Скутаре и...