ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект„Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие/обхват за периода 2013-2014 г.”

11 март 2013 A+AA-

С решение № ОПТ-17/05.03.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта „Популяризиране на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии: телевизии и радиостанции с регионално и/или местно покритие/обхват за периода 2013-2014 г.”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”  на ОПТ.                                                    

Съгласно заповед за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД-08-138 от 08.03.2013 г.  общата стойност на проекта е 873 600,00 лв., от които 742 560,00 лв. от Еврапейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 131 040,00 лв. национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007–2013 г.

Срокът на изпълнение на проекта е до 30.06.2015 г.

Дейностите по настоящия проект ще бъдат изпълнени, чрез сътрудничество с телевизионни и радио оператори, разпространяващи програми с регионално и/или местно покритие/ обхват. Това ще позволи на Управляващия орган на ОПТ да затвърди познаваемостта на програмата сред широката общественост на регионално и местно ниво, да изгради публично доверие за предприетите действия и да осигури публичност и прозрачност при подготовката и напредъка в изпълнението на инфраструктурните проекти по програмата на регионално и местно ниво.

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...