ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и семинари в страната и чужбина на служители от Агенция „Пътна инфраструктура”

29 ноември 2012 A+AA-

С решение № ОПТ-55/05.10.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта „Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и семинари в страната и чужбина на служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ.

Общата стойност на проекта  и стойността на безвъзмездната финансова помощ е 836 880,00 лв., от които 711 348,00 лв. от Европейският фонд за регионално развитие фонд.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ);

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.05.2015 г.;

Мястото на изпълнение на проекта е в България и страни членки на ЕС;

 Дейностите по проекта са:  

  1. Участие на служители от структурата на АПИ от Дирекция „ИПОПТКФ” и служители, които участват в ЕУП, в специализирани обучения в страни членки на ЕС, в областта на структурните фондове на ЕС;
  2. Организиране на семинари в страната за Дирекция ИПОПТКФ и ЕУП с цел по – ефективната организация и финансова отчетност по проекти на ОП Транспорт.
  3. Обезпечаване на разходи за командировки в страната и чужбина за служителите на Дирекция ИПОПТКФ, ЕУП и ръководството на АПИ, пряко ангажирани с дейности по ОПТ при изпълнение на служебните им задължения, извън включените в предходните дейности.

 

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...