ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България - Русе”

22 октомври 2012 A+AA-

С решение № ОПТ-52/05.09.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България - Русе”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Общата стойност на проекта е 5 967 422,40 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ е 4 972 852 лв., от които 4 226 924,20 лв. от Европейският фонд за регионално развитие фонд.

Бенефициент по проекта е ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”.

Срокът на изпълнение на проекта е до 01.01.2015 г.;

Местоположението на изпълнението на проекта попада в обхвата на Северен централен район , област Русе.

Проектът предвижда предпроектни проучвания, разработване на идеен проект и ПУП, подготовка на отчуждителни процедури; изготвяне на ДОВОС; археологически проучвания; изготвяне на ФК за потвърждаване на субсидия за изграждане на ИМТ Русе и извършване на дейности по информация и публичност.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...