ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект "Техническа помощ за подобряване на материално-техническата база чрез преустройство на съществуващ тавански етаж от административната сграда на Централно управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура” с адрес: 1233 София, бул. „Мария Луиза” № 110"

19 септември 2012 A+AA-

Проектът се финансира по Приоритетна ос Техническа помощ” на ОПТ.

Съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДОПТ-15/05.09.2012 г. общата стойност на проекта е 455 310,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 379 425,00 лева, от които 322 511,25 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 56 913,75 лева национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е до 31.08.2013 г., а мястото на изпълнение е на територията на Столична община. Бенефициент по проекта е Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Повишаване на ефективността и подобряване качеството на работа на отговорното структурно звено в Национална компания Железопътна инфраструктура” - дирекция Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”, при подготовката, наблюдението, контрола и изпълнението на инфраструктурните проекти, финансирани по Оперативна програма Транспорт”.

Основните дейности в проекта са:

1. Проектиране и издаване на разрешение за строеж.
2. Изпълнение на строително-монтажни работи 3. Доставка и монтаж на офис мебелировка

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...