ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект „Оказване на консултантски услуги за подготовка на проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”.

4 септември 2012 A+AA-

Проектът се финансира по Приоритетна ос „Подобряване на условията на корабоплаването по вътрешно-водните пътища”  на ОПТ.                                                    

Съгласно договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № ДОПТ-14/04.09.2012 г. общата стойност на проекта, както и безвъзмездната финансова помощ е 117 144,00 лева, от които 99 572,40 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 17 571,60 лева национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е до 31.03.2013 г., а мястото на изпълнение е на територията на община Русе.

Бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.

Проектът цели да подпомогне подготовката и реализацията на инфраструктурeн проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”, чрез изготвяне на:

·     Работен проект за опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването й с ЕUREF”.

·     Анализ за разходите и ползите и попълване на Формуляр за кандидатстване за финансиране на инфраструктурния проект.

·     Документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с изпълнението на дейностите по инвестиционния проект.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...