ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Проект „Осигуряване на финансови средства за периода 01.03.2009 – 31.12.2009 г. за покриване на разходи за командировки в страните членки на ЕС и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции на служители от УО на ОПТ и други звена в МТ, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и оценка на ОПТ”

9 февруари 2009 A+AA-

С решение № ОПТ- 4 от 28.01.2009г. на  Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Осигуряване на финансови средства за периода 01.03.2009 - 31.12.2009 г. за покриване на разходи за командировки в страните членки на ЕС и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции на служителите от УО на ОПТ и други звена в МТ, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и оценка на ОПТ". Проектът се финансира по Приоритетна ос V "Техническа помощ" от ОПТ. Обща стойност на проекта е 400 000 лв, като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 340 000лв, което е 85% от цялата стойност. Бенефициент по проекта е Сектор „Счетоводна отчетност", Отдел „Разплащане" в дирекция „Координация на програми и проекти", Министерство на транспорта

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...