ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Проекти за техническа помощ

Технически помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград – турска граница”

20 декември 2008 A+AA-

С решение № ОПТ-10 от 19.09.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Техническа помощ за подготовка на проект „Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград - турска граница". Проектът се финансира по Приоритетна ос V „Техническа помощ" от ОПТ. Общата стойност на проекта е 70200 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 59670 лв., което е 85% от цялата стойност. Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура".

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти
на ЕС в България
:

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...