ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Профил на купувача / Архив на профила на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт”), публикувана в РОП на АОП под номер 00042-2015-0009

16 април 2015 A+AA-

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сървърна система, дискови масиви за съхраняване на данни, комутатори от висок клас; закупуване на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните.

Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации.

Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на мултифункционални устройства (принтер, скенер, копир)

 pdf.gifРешение.pdf (227.14 KB)

 pdf.gifОбявление.pdf (386.65 KB)

 doc.gifДокументация.doc (1.53 MB)

pdf.gifРешение за промяна, публикувано в АОП с Номер: РД-14-48 от 29.04.2015 г., ID на документа 664479.pdf (253.38 KB)

pdf.gifЗаглавна страница на документацията след промяна.pdf (242.3 KB)

doc.gifДокументация след промяна.doc (1.55 MB)

Последната информация по процедурата е достъпна в обновения Профил на купувача.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...