ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Профил на купувача / Архив на профила на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, финансирани по Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по проекти по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., публикувана под номер 0042-2014-002 в Регистъра на обществените поръчки

23 януари 2014 A+AA-

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр.София, ул. „Дякон Игнатий” №9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на независим консултант за осъществяване на дейности по верификация на разходите по проекти, финансирани по Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., в случаите, при които Управляващият орган е бенефициент по проекти по приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативната програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача” и на интернет адреса на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. - www.optransport.bg, рубрика „Обществени поръчки”, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Обществената поръчка е публикувана под номер 0042-2014-002 в Регистъра на обществените поръчки.

1. Решение  (181.12 KB)

2. Обявление  (565.75 KB)

3. Заглавна страница на документацията  (161.64 KB)

4. Документация  (403.5 KB)

5. Разяснение №1 по документацията  (265.18 KB)

6. Разяснение №2 по документацията   (359.45 KB)

7. Разяснение №3 по документацията  (680.82 KB)

8. Разяснение №4 по документацията  (230.04 KB)

9. Разяснение №5 по документацията  (346.05 KB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...