ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Профил на купувача / Архив на профила на купувача

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника и консумативи за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, публикувана под номер: 00042-2013-0013 в Регистъра на обществените поръчки

9 октомври 2013 A+AA-

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника и консумативи за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти” със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка и инсталиране на сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни, лентова библиотека; доставка на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните;

Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства.

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача” и на интернет адреса на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. - www.optransport.bg, рубрика „Обществени поръчки”, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Обществената поръчка е публикувана под номер: 00042-2013-0013 в Регистъра на обществените поръчки.

1. Решение (155.29 KB)

2. Обявление (785.6 KB)

3. Заглавна страница на документацията (198.22 KB)

4. Документация (1.92 MB)

5. Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 1: „Доставка и инсталиране на сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни, лентова библиотека; доставка на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните” на обществената поръчка с предмет: „Доставка на техника и консумативи за нуждите на дирекция  „Координация на програми и проекти” (1.65 MB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...