ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Изпълнени проекти по ОПТ / Инфраструктурни проекти

Проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – Фаза 3”

12 юли 2012 A+AA-

С решение № ОПТ-24/17.05.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – Фаза 3”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водните пътища” на ОПТ.

Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”;

Срокът на изпълнение на проекта е до 30.06.2015 г.;

Местоположението на изпълнението на проекта попада в обхвата на Североизточен и Югоизточен райони на планиране на територията на областите Варна, Добрич, Бургас;

Проектът предвижда да се увеличи зоната на покритие и наблюдение върху морските пространства с технически средства и да се интегрират всички подсистеми в единна национална морска информационна система, свързана с общоевропейските структури, в съответствие с актуалните изисквания на европейски и международни документи. Предвижда се също така създаване на „Национален център за електронен документооборот за морския транспорт („едно гише”)” в съответствие с Директива 2010/65/ЕС.

Подробна информация за проекта: http://www.optransport.bg/page.php?c=41&d=977

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България:

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...