ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос V / Одобрени проекти

Проекти за техническа помощ

Проект „Предоставяне на специфична проверка на УО при извършване на проверки на място по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

23 юли 2009

С решение № ОПТ- 31 от 08.07.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Предоставяне на специфична проверка на УО...
Повече

Проект „Осигуряване на средства за материално стимулиране и задължителни осигурителни вноски по реда на ПМС 197/2008 на служителите в УО, отговорни за изпълнението и контрола на ОП „Транспорт” 2007-2013 г. и предприсъединителна програма ИСПА”

8 юли 2009

С решение № ОПТ- 27 от 26.06.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Осигуряване на средства за материално...
Повече

Проект „Осигуряване на финансови средства за допълнително материално стимулиране на служителите в Звена за изпълнение на проекти в Национална компания „Железопътна инфраструктура” – Бенефициент по ОП „Транспорт” в изпълнение на разпоредбите на ПМС 197/2008”

7 юли 2009

С решение № ОПТ- 25 от 23.06.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Осигуряване на финансови средства за...
Повече

Проект „Техническа помощ за извършване за консултантски услуги за изготвяне на необходими пакети документация за процедури и дейности при подготовка за изпълнението на инвестиционни жп проекти”

18 май 2009

С решение № ОПТ-18/15.05.09 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Техническа помощ за извършване за...
Повече

Проект „Осигуряване на финансови ресурси за провеждане на заседания на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт” за периода 2008г. – декември 2009 г.”

9 март 2009

С решение № ОПТ - 6 от 06.03.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Осигуряване на финансови ресурси за...
Повече

Проект „Консултантска услуга за извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за проект „Техническа помощ” за Рехабилитация на железопътна инфраструктура в участъци по жп линия Пловдив – Бургас”

17 февруари 2009

С решение № ОПТ- 3 от 20.01.2009 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Консултантска услуга за извършване оценка...
Повече

Проект „Осигуряване на месечно допълнително възнаграждение на служителите, изпълняващи функции по управление и контрол на средства от ОП „Транспорт” 2007- 2013 г.”

17 февруари 2009

С решение № ОПТ- 23 от 11.11.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Осигуряване на месечно допълнително...
Повече

Проект “Осигуряване на финансови средства покриване на разходите на служителите в УО на ОП „Транспорт”, свързани с командировки и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции при посещение в страните членки на ЕС”

17 февруари 2009

С решение № ОПТ- 8 от 16.09.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът "Осигуряване на финансови средства покриване на...
Повече
  << <1234567 > >>  

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...