Начало / Новини

Бяха отворени ценовите оферти за проектиране модернизацията на път І-1 (Е79) Видин – Монтана

12 февруари 2013 A+AA-

На 11 февруари 2013 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград” – етап І от проект: „Подготовка на проект „(Е-79) Видин – Монтана”: Участък № 1: Път І-1 „Видин – Димово” от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723 км и Участък № 2: Път І-1 „Димово – Бела – Ружинци” от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270 км”.

Отворени са следните ценови предложения в лева без ДДС:

1. „Трафик  Холдинг” ЕООД – 968 892,18 лв.;

2.  ДЗЗД „Текопи Видин-Ботевград 2012”, в което участват: „ТЕКОПИ” АД и „ТЕКОПИ ИНЖЕНЕРИНГ” АД – 935 055,00 лв.;

3. „Пътпроект 2000” ООД – 952 970,00 лв.;

4. „Трансконсулт-22” ООД – 1 389 000,71 лв.;

5. ДЗЗД ”Виа план-Бурда”, в което участват: „ВИА ПЛАН“ ЕООД и „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД – 870 901,07 лв.;

6. „Рутекс” ООД – 1 419 034,00 лв.;

7. „Пътпроект” ЕООД – 1 451 142,40 лв.;

8. ДЗЗД „Серинг - Реминг”, в което участват: „Реминг консулт” АД и „СЕРИНГ ООД – СЕРВИНЦИ ДИ ИНЖЕНЕРИЯ – КЛОН КЧТ“ – 652 199,00 лв.;

9. „Инжконсултпроект” ООД – 953 596,45 лв;

10. ДЗЗД „Видин-Монтана 2012”, в което участват: „Инжпроект“ ООД и „НСИ 2000“ ЕООД -  1 070 675,50 лв.;

11. Консорциум „Мости”, в което участват: „Мости България“ ООД и „Мости Катовице“ ООД – 980 112,00 лв.;

Също така бяха отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет "Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път І-1 (Е79) "Видин – Ботевград"– етап І от проект: "Подготовка на проект "(Е-79) Видин – Монтана" Участък № 1: Път І-1 "Ружинци – Монтана" от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна дължина 40.310 км; Участък № 2: Път І-1 "Монтана – Враца" от км 111+305.50 до км 140+008 с приблизителна дължина 28.703 км"

Отворени са следните ценови предложения в лева без ДДС:

1. „Трафик Холдинг” ЕООД, гр. Аксаково - 1 744 011,17 лв.;

2. „Инжконсултпроект” ООД, гр. Варна - 910 821,80 лв.;

3. Обединение „Булчех”, в което участват: "Пътконсулт 2004" ООД гр. Шумен и "Валбек" ООД Чехия гр. Шумен - 1 650 000,00 лв.;

4. „Пътпроект” ЕООД, гр. София – 1 581 998,92 лв. ;

5. Консорциум „Текопи Видин - Ботевград 2013”, в което участват: "Текопи" АД Испания и "Текопи инженеринг" АД гр. София гр. София - 1 067 710,98 лв.;

6. „Пътпроект 2000” ООД, гр. София – 1 139 820,00 лв. ;

7. ДЗЗД „Виа План – Бурда”, гр. София, в което участват: "Виа План" ЕООД и "Илия Бурда" ЕООД – 960 120,03 лв.;

8. „Трансконсулт – 22” ООД, гр. София – 1 649 034,68 лв.;

9. „Рутекс” ООД, гр. София – 1 048 849,00 лв.;

10. Консорциум „Мости”, гр. София, в което участват: "Мости България" ООД гр. София и "Мости Катовице" ООД, Полша – 971 890,00 лв.

Проектът  „Подготовка на проект (Е-79) Видин – Монтана” се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...