Начало / Новини

Пет са отворените ценови оферти за проектиране и строителство на обхода на Габрово

19 декември 2012 A+AA-

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта чрез комплексна оценка, включваща следните показатели:

Цена за изпълнение на поръчката – тежест: 50

Техническо предложение - тежест: 35

Срок за изпълнение - тежест: 15

Отворени са ценовите оферти на следните кандидати:

Консорциум ПСВТ /Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“, „Пътинженерингстрой – Т“/ - 77 450 000 лв. без ДДС, 35 точки за техническо предложение и 15 точки за срок за изпълнение /540 дни/;

Консорциум „Макс Бьогл-инжстрой Габрово 2012“ /„Макс Бьогл Бауунтернемунг“ – Германия, „Инжстройинженеринг“, гр. Варна/ - 75 037 682,14 лв. без ДДС, 23 точки за техническо изпълнение и 15 точки за срок за изпълнение /540 дни/;

Обединение „Обход Габрово“ /„Трейс груп холд“ АД, „Интегрирани пътни системи“ АД, „ИПС Инфраструктури“ АД/ - 72 500 000 лв. с ДДС, 23 точки за техническо изпълнение и 15 точки за срок за изпълнение /540 дни/;

Сдружение „Път Габрово 2012“ /„ПСТ Холдинг“ АД, „ГЕА 21“ АД, гр. Севилия – Испания, „Конструксионес Аранс Асинас“ АД, - Испания/ - 85 375 203,69 лв. с ДДС, 5 точки за техническо изпълнение и 15 точки за срок за изпълнение /540 дни/;

Предприятие за строителство и управление Аскан АД, Испания – 79 670 329, 67 лв. без ДДС, 17 точки за техническо изпълнение и 15 точки за срок за изпълнение /540 дни/;

Проектът „Обход на град Габрово”, включващ тунел под връх Шипка, ще се изпълнява в две фази:

Фаза 1 е през програмен период 2007-2013 г. Включва строителството на участъка от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка на обхода със съществуващия път І-5 (3,130 км), както и изработването на разширен идеен проект за тунела под вр. Шипка - 3,22 км. Общата дължина на участъка е 23,254 км.

Фаза 2 е предвидена за 2014-2020 г. През този период ще започне изграждането на тунела под връх Шипка - 3,22 км.

Индикативната стойност на фаза ІІ е 150 000 000 евро. 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и националния бюджет.

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...