Начало / Новини

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за строителство на обходен път на град Враца

5 юни 2012 A+AA-
На 4.06.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени ценовите оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ОБХОДЕН ПЪТ НА ГР. ВРАЦА - ПЪТ I-1 (Е 79) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 6+816,60".

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт" 2007-2013 г.

Бяха отворени следните ценови оферти на допуснатите участници:

1. „Инжстройинженеринг" ЕООД - гр. Варна 19 946 236,45 лв. без ДДС;

 

2. Консорциум „Враца - РИНГ" - гр. София 14 229 789,01 лв. без ДДС;

 Участници в консорциума:

• „Пътстрой 92" АД - гр. София;
• „ГБС инфраструктурно строителство" АД - гр. София;
• „АМ Хемус" АД - гр. София;
• „Гарант - 90 - Цонев и сие" - гр. Враца.

 

3. „ПСТ Холдинг" АД - гр. София 15 292 768,82 лв. без ДДС;

 

4. Обединение „Обход Враца" - гр. София 12 167 491,21 лв. без ДДС;

Участници в обединението:

• „Трейс Груп Холд" АД - гр. София;

• „Пи Ес Ай" АД - гр. Стара Загора.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...