Начало / Новини

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за строителството на обект Път I-1 /Е-79/ „Обходен път на град Монтана“

1 юни 2012 A+AA-

На 31.05.2012 г., в Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект път I-1 /е-79/ „Обходен път на град Монтана от км 102+060 до км 114+512.20".

 Бяха отворени следните оферти на допуснатите участници:

  1. Консорциум „МАКС БЬОГЛ - Инжстрой Монтана 2012" с участници в обединението:

-         МАКС БЬОГЛ Бауунтернемунг ГмБх;

-         „Инжстройинженеринг" ЕООД - гр. Варна,

с предложена цена 74 058407,62 лв. без ДДС 

  1. Консорциум „Монтана ринг"

-        „ГБС Инфраструктурно строителство"  АД - гр. София;

-        „Пътстрой - 92" АД - гр. София;

-        „Автомагистрали Хемус" АД - гр. София;

-        „Гарант -90- Цонев и СИЕ" - гр. Варна,

с предложена цена 46 877331,71 лв. без ДДС

  1. Сдружение „Монтана ринг 2012"

-        „ПСТ Холдинг" АД, гр. София;

-         Конструктор инженеринг Сплит - Хърватия

с предложена цена 41 364 724,20 лв. без ДДС

  1. Обединение „Обход Монтана"

-        „Трейс груп холд" АД - гр. София

-        „Пи Ес Ай"-  гр. Стара Загора;

с предложена цена 38 810 515,09 лв. без ДДС


Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт" 2007-2013 г.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...