Начало / Новини

В Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780“

27 март 2012 A+AA-

На 27.03.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга  във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект:

Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780"

Бяха отворени следните оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:

1. „Трафикконсулт БГ"  ЕООД- 10:22 часа/26.03.2012г.

2. ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес" - 13:46 часа/26.03.2012г.

3. „Пътинвест инженеринг" АД -13:47 часа/26.03.2012г.

4. „Интегра инженеринг" ЕООД- 13:51/26.03.2012г.

5. „Трансконсулт БГ" ООД - 14:43/26.03.2012 г.

6. „Рутекс" ООД - 15:38/26.03.2012г.

7. ДЗЗД „Ежис Пътища- България" - 16:39/26.03.2012г.

8. ДЗЗД „Ен Ар Инфрам-1" - 16:42/26.03.2012г.

Проектът е предвиден за финасиране по ОП „Транспорт" 2007-2013 г. съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...