Начало / Новини

Стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по публичност и комуникация за Лот 2, 3 и 4 на проект „Доизграждане на АМ „Тракия”, финансиран по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

28 февруари 2012 A+AA-

Агенция „Пътна инфраструктура", бенефициент по Оперативна програма „Транспорт", обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по публичност и комуникация за Лот 2, 3 и 4 на Проект „Доизграждане на АМ „Тракия", финансиран по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г."
Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи за популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013г., при изпълнението на трите лота на АМ „Тракия", включват:сътрудничество с електронни и печатни медии на регионално и национално ниво; организиране и провеждане на публични събития (пресконференции, дискусии, семинари, работни срещи и др.) на национално и регионално ниво; организиране на специално публично събитие на национално ниво (форум, конфереция); изработване на интернет страница; администриране, хостинг и поддръжка на интернет страница; изготвяне и разпространение на рекламно-информационни материали; изготвяне на информационни съобщения; изработване на информационни брошури, дипляни и мултимедиен диск; изработване на информационен филм до 8 минути; медиен мониторинг.
Прогнозната стойност на поръчката е 313 421 ,00 лева без ДДС.
Методиката за избор на изпълнител - „Икономически най-изгодна оферта".
Дейностите са предвидени да бъдат за сметка на проект „Доизграждане на АМ „Тракия", финансиран по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.
Повече информация можете да намерите на адрес: 

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=471326

  

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...