Начало / Новини

Обявени са процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство и консултантски услуги на обходите на Враца и Монтана

27 февруари 2012 A+AA-
Агенция „Пътна инфраструктура", бенефициент по Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г. , обяви открити процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: 
Определяне на изпълнител за строителството на обект: „Обходен път на гр. Враца - Път І-1 (Е-79) от км 0+000 до км 6+816.60"
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект: "Обходен път на гр. Враца- Път I-1 (Е 79) от км 0+000 до км 6+816,60"
Дължина на участъка - 6.816 км; максимален срок за изпълнение -20 месеца; методиката за избор на изпълнител - „Икономически най-изгодна оферта". 
Повече информация относно обявленията за определяне на изпълнител за строителство на обекта http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=471234, както и за определяне на изпълнител за консултантска услуга http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=471266

 

Определяне на изпълнител за строителството на обект: „Път І-1 (Е-79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20"
Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на строителството на обект: "Път І -1 (е 79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20"
Дължина на участъка - 12.45 км; максимален срок за изпълнение -22 месеца; методиката за избор на изпълнител - „Икономически най-изгодна оферта". 
Повече информация относно обявленията за определяне на изпълнител за строителство на обекта http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=471271, както и за определяне на изпълнител за консултантска услуга  http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=471263

 

Проектите са предвидени за финансиране по ОП „Транспорт" 2007-2013 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...